Siirry pääsisältöön

Kehittyvä bioenergialiiketoiminta - BioLiito

Hankkeen rahoittajat

Kehittyvä bioenergialiiketoiminta (BioLiito) -hankkeen tavoitteena on luoda mahdollisuuksia uusille bioenergia-alan toimijoille ja vahvistaa vanhojen toimintaa järjestämällä koulutusta ja neuvontaa, sekä verkostoimalla alan uusia ja vanhoja toimijoita. Hankkeessa järjestetään koulutus- ja verkostoitumistapahtumia kaikille biotalouden sidosryhmille Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella myös virtuaalisesti. 

Hankkeelle on tehty etukäteiskartoitus, jonka aikana tunnistettiin koulutus- ja kehittämistarpeita niin liiketalouden perusosaamisessa kuin bioenergiaan liittyvissä teknisissä ratkaisuissa. Liiketaloudellisia koulutustarpeita todettiin laidasta laitaan kulurakenteen tunnistamisesta ja tarjouslaskennasta markkinointiin ja henkilöstöjohtamiseen. Perinteisten yritysneuvontatahojen kontaktit metsään perustuvien elinkeinojen yrityksiin huomattiin vähäisiksi; tämä tilanne pyritään korjaamaan hankkeen aikana. Teknisissä kysymyksissä pyritään edesauttamaan koko bioenergia-arvoketjun sidosryhmien valmistautumista tuleviin markkinamuutoksiin.  

Hanke pyrkii yhdistämään uusien ratkaisujen asiantuntijat niiden käyttäjien kanssa ja järjestämään tarkoituksenmukaista koulutusta sitä tarvitseville.  

Katso hankkeen tapahtumat tapahtumakalenteristamme.

Seuraa & tykkää meistä Facebookissa! 

Hanke toteutetaan Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan alueella. 
Toteutusaika: 1.6.2019–31.3.2022.
Hankkeen päärahoittaja on ely-keskus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. 
Hankkeen hallinnoijana toimii Suomen metsäkeskus ja osatoteuttajana Oulun ammattikorkeakoulu. 

Toiminta-alue
Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeen toteuttajat

Metsäkeskuksen logo
Oulun ammattikorkeakoulun logo

Lisätietoja