Siirry pääsisältöön

Access2Forest - Työkaluja metsävarojen saavutettavuuden parantamiseksi rajanylittävän metsäbiotalouden hyväksi

Hanke on päättynyt

Hankkeen rahoittajat

Karelia CBC logo

Metsävarojen saavutettavuudella on keskeinen rooli metsäsektorin toiminnan suunnittelussa Suomessa ja erityisesti Venäjällä. Kustannustehokas metsätien suunnittelu vaatii sopivia, tarkkoja ja objektiivisia perustietoja. Perinteiset menetelmät metsätietietojen keräämiseksi visuaalisten tarkastusten ja manuaalisten mittausten avulla ovat usein kalliita eivätkä riittävän tarkkoja. Tienrakennuskustannuksia voidaan alentaa käyttämällä innovatiivisia suunnittelutyökaluja ja tietolähteitä. 

Access2Forest-projekti kehittää edistyksellistä suunnittelutekniikkaa metsälogistiikkaan ja erityisesti metsätien rakentamiseen ja kunnossapitoon. Hankkeen tavoitteena on vähentää puunkorjuun sekä metsätien suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon käyttökustannuksia edistämällä uusien työtapojen käyttöä, kouluttamalla sidosryhmiä ja esittämällä uusia ratkaisuja alalle. 

Karjalan Tasavallan ja Pohjois-Karjalan luonto- ja ilmasto-olosuhteet ovat samanlaisia, joten metsätalousyritysten toiminnan tehokkuutta voidaan lähestyä samanlaisina molemmilla alueilla. Kuitenkin metsäyrittäjyyttä on kehitetty pitemmälle nimenomaan Suomen puolella. Karjalan Tasavallan metsäsektorilla on useita rajoituksia, jotka liittyvät muun muassa lainsäädäntöön ja henkilöresursseihin. Keskeisimmän haasteen muodostaa metsätieverkko. Esimerkiksi metsäteiden tiheys Karjalassa on 1,5-3 kilometriä hehtaarilta, kun taas Suomessa luku on noin 10 kilometriä hehtaarilta. Suomen puolella metsätieverkko vaatii kunnossapitoa, Venäjän puolella taas rakentamista. Metsätien hyvä suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito voidaan nähdä parhaana ratkaisuna kustannusten alentamiseksi sekä liiketoiminnan tehostamiseksi. 

Hankkeen toteuttavat Business Joensuu (hallinnoija), Arbonaut Oy, Metsäkeskus, Riveria, Lesnoe Bureau Partner LLC ja Forest Holding Company Karellesprom.  

Hanke rahoitetaan Karelia CBC -ohjelmasta. Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jonka rahoittavat Euroopan Unioni, Suomi ja Venäjä. 

Toiminta-alue
Pohjois-Karjala

Lisätietoja