Siirry pääsisältöön

Energiaa metsästä

Metsänomistaja! Turvaa harvennuksella nuoren metsäsi hyvinvointi.

Metsäenergian kysyntä on kasvussa. Energiantuotannossa hyödynnetään metsähaketta, jota valmistetaan enimmäkseen nuorten metsien harventamisen yhteydessä kerättävästä pienpuusta. Metsäenergian merkityksen arvioidaan kasvavan, sillä se turvaa kotimaisen energiansaannin huoltovarmuutta ja omavaraisuutta sekä korvaa ilmastolle haitallisempia fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä ja maakaasua.

Metsänhoidosta on sinulle hyötyä

Taimikot kannattaa hoitaa suositusten mukaisesti. Jos taimikonhoito on viivästynyt, kohteeseen voi sopia nuoren metsän kunnostus. Osa nuoresta metsästä harvennettavasta puustosta voidaan korjata pienpuuna, joka sopii energiakäyttöön.

Lue lisää taimikonhoidosta ja nuoren metsän kunnostuksesta

Hae kemera-tukea

Voit saada kemera-tukea nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen.

Turvaa monimuotoisuus

Säilytä monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä metsänhoidon yhteydessä.

Hoida metsäasiat Metsään.fi-palvelussa

Voit tehdä palvelussa metsänkäyttöilmoituksen tai kemera-hakemuksen.

Tule metsäenergia-tapahtumiin

Tule juttelemaan nuoren metsän hoidosta ja pienpuun korjuusta.

Metsäenergia

Metsälähtöinen energia on määrällisesti tärkein energianlähteemme Suomessa.  Ilmastokestävän energian kysyntä kasvaa, kun turve ja fossiiliset polttoaineet korvautuvat uusiutuvalla energialla.

Lue lisää metsäenergiasta

Tulevaisuuskatsaus tarjoaa metsäalan yrittäjille tietoa energiapuun kysynnästä, saatavuudesta ja toimialan tulevaisuuden näkymistä.

Tutustu tulevaisuuskatsaukseen metsäenergiasta