Siirry pääsisältöön

Energiaa metsästä

Nyt on hyvä hetki hoitaa nuori metsä kuntoon ja saada pienpuuta liikkeelle!

Kuva metsästä, jossa työskentelee metsäkone.

Metsäenergian kysyntä on kasvussa. Energiantuotannossa hyödynnetään metsähaketta, jota valmistetaan enimmäkseen nuorten metsien harventamisen yhteydessä kerättävästä pienpuusta. Metsäenergian merkityksen arvioidaan kasvavan, sillä se turvaa kotimaisen energiansaannin huoltovarmuutta ja omavaraisuutta sekä korvaa ilmastolle haitallisempia fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä ja maakaasua. 

Metsäkeskuksen Energiaa metsästä -kampanjan aikana saat tietoa nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun tueksi. Kampanja avaa metsänomistajille ja metsä- ja energia-alan toimijoille pienpuun korjuumahdollisuuksia ja edistää heidän kohtaamisiaan.

Metsänhoidosta on sinulle hyötyä

Taimikot on kannattavinta hoitaa suositusten mukaisesti sopivissa pituusvaiheissa. Jos taimikonhoito on viivästynyt suosituksista tai jäänyt tekemättä, kohteiden metsänhoidollista tilaa saa kohennettua nuorta metsää kunnostamalla. Osa nuoresta metsästä harvennettavasta puustosta voidaan korjata pienpuuna, joka sopii energiakäyttöön. 

Lue lisää taimikonhoidosta ja nuoren metsän kunnostuksesta

Kun puustoa harvennetaan, kasvatettavat puut saavat riittävästi kasvutilaa ja ne pääsevät järeytymään nopeammin. Järeämpänä puusto tuottaa paremmin, mikä voi lisätä kantorahatuloja. Kasvutilan lisääntyminen vahvistaa myös puuston elinvoimaisuutta ja tuhokestävyyttä. 

Oikea-aikaisen metsänhoidon tavoitteena on saada metsä tuottamaan hyvälaatuista puuraaka-ainetta, josta voidaan jalostaa monipuolisesti erilaisia puupohjaisia tuotteita. Niillä voidaan korvata fossiilisista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja ja sitoa hiiltä lopputuotteisiin.  Esimerkiksi puurakenteissa hiili sitoutuu puutuotteisiin parhaimmillaan vuosikymmenien ajaksi. 

Nuoren metsän hoitoon ja pienpuun korjuuseen on mahdollista saada metsänhoidon kemera-tukea. Huomaathan, että voit saada tukea vain, jos olet jättänyt Metsäkeskukselle tukihakemuksen ennen toimenpiteiden aloittamista. Lue lisää nuoren metsän hoidon ja pienpuun korjuun kemera-tuesta 

 

Monimuotoisuuden turvaaminen

Metsänhoidon yhteydessä on suositeltavaa turvata ja säilyttää metsän monimuotoisuudelle tärkeitä rakennepiirteitä. Monimuotoisuuden turvaaminen vahvistaa metsien sopeutumiskykyä tuhoriskien kasvaessa. Löydät lisätietoa monimuotoisuuden turvaamisesta Metsäkeskuksen verkkosivujen Talousmetsien luonnonhoito-osiosta, josta löytyy myös Monimetsä-hankkeessa tuotettu muistilista luonnonhoitotoimenpiteistä.

Hoida metsäasiat Metsään.fi-palvelussa

Metsänomistaja voi löytää omia metsiään koskevia tietoja kirjautumalla maksuttomaan Metsään.fi-palveluun. Voit tehdä palvelussa metsänkäyttöilmoituksen tai kemera-hakemuksen. Löydät myös tietoa metsätalouden palveluntarjoajista. Palvelussa voit antaa metsäalan palveluntarjoajille luvan nähdä metsätietosi ja tarjota heille työkohteita tehtäväksi.

Energiaa metsästä -tapahtumat

Tule juttelemaan lisää nuoren metsän hoidosta ja pienpuun korjuusta alueellisiin Energiaa metsästä -tapahtumiimme. Tulevat tapahtumat ja lisätietoa tilaisuuksista löydät tapahtumakalenteristamme 

Webinaarien tallenteita voit katsoa Metsäkeskuksen YouTube-kanavalla. Esitysmateriaalit löytyvät materiaalipankki Mapista.

Hyödyllisiä linkkejä metsänomistajalle

Lue lisää Metsään.fi-palvelusta

Tietoa metsätalouden tukien hakemisesta 

Luonnonhoitotoimenpiteiden tarkistuslista ja neuvontatyökalu 

Lue lisää metsäenergiasta 

Tutustu tulevaisuuskatsaukseen metsäenergiasta 

Lue lisää energiapuun korjuusta metsänhoitosuositusten työoppaasta (Tapion verkkosivulla)

 

Energiaa metsästä -kampanjan tavoitteena on lisätä nuorissa metsissä toteutettavien hoitotöiden määrää ja samalla myös hoitotöiden yhteydessä kerättävän pienpuun määrää. 

Lisätietoja

Juha Tuononen
metsänhoidon asiantuntija
050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi