Siirry pääsisältöön

Hyvä tietää

Tältä sivulta löydät ohjeita ja vinkkejä Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun käyttöön. Ajankohtaista-kohdassa kerromme myös palvelun toiminnassa havaituista häiriöistä ja puutteista.

Kiinteistötiedot Metsään.fi-palvelussa

Metsäkeskuksen tiedot kiinteistöjen omistajista perustuvat Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään. Tieto kiinteistön uudesta omistajasta päivittyy Metsäkeskuksen asiakasrekisteriin ja Metsään.fi-palveluun, kun tilan uuden omistajan lainhuuto valmistuu.

Määräalat

Metsään.fi-palvelussa määräalasta näkyy ainoastaan määräalatunnus. Määräalasta ei pääse katsomaan karttoja tai metsävaratietoja, jos tilalle ei ole tehty maanmittaustoimitusta. Määräalasta muodostettu kiinteistö tulee näkyviin palveluun, kun uudet kiinteistörajat ovat päivittyneet meille Metsäkeskukseen.

Tilarajat päivittyvät meille toistaiseksi kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. 

Metsätiedot Metsään.fi-palvelussa

Keräämme perustiedot ja pidämme tiedot ajan tasalla

Metsään.fi-palvelussa näet kokonaiskuvan metsänomaisuudestasi ja voit hyödyntää Metsäkeskuksen ylläpitämää ajantasaista metsä- ja luontotietoa. Keräämme tiedot kaikista Suomen yksityisomistuksessa olevista metsistä kaukokartoituksen avulla. Tietojen keruu perustuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen ja koealamittauksiin.  

Kun kirjaudut Metsään.fi-palveluun, näet tilakohtaisesti tiedon siitä, milloin ja miten tilan tiedot on kerätty.  

KatsoMetsä- ja luontotieto 

Pidämme tietoja ajan tasalla ilmakuvien, maastokäyntien, metsänkäyttöilmoitusten, kemera-hakemusten, metsänomistajien lähettämien toimenpideilmoitusten ja muilta organisaatiolta saamiemme tietojen avulla.  

Voit auttaa meitä tietojen ylläpidossa ilmoittamalla palvelussa, kun kuviolle ehdotettu toimenpide on toteutettu. Tehdyn työn ilmoittaminen onnistuu kunkin kuvion omalta sivuilta, kohdassa 3. Toimenpide-ehdotus.

Huom: Metsätietojen päivittymisessä on viivettä.

Korjaamme tiedoissa olevat selvät virheet

Metsä- ja luontotiedot ovat aina jossain määrin suuntaa antavia. Puuston ikä on yksittäisistä tunnuksista epätarkin. Tietojen tuottamistavan takia myös puulajisuhteissa voi olla virheitä.

Tiedot ovat tarkimpia isoilla kuvioilla sekä kuvioilla, jotka ovat tasaikäisiä ja tasarakenteisia. Epätarkkuudet korostuvat pienillä kuvioilla, joiden puusto on vaihtelevaa.

KatsoMetsä- ja luontotiedon laatu 

Korjaamme Metsään.fi-palvelun tiedoissa olevat selvät virheet. Puuston pieniä epätarkkuuksia emme korjaa, jos niillä ei ole vaikutusta tuleviin toimenpiteisiin.

Ota yhteyttä Metsäkeskuksen asiakastukeen tietojen korjaamiseksi. 

Metsäkeskuksen asiakastuki palvelee metsänomistajia ja metsäalan toimijoita.

Yhteystiedot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun (pvm) tai matkapuhelinmaksun (mpm). Tarkista hinta omalta operaattoriltasi.

Palveluajat

Maanantai: 08:00 - 18:00
Tiistai: 08:00 - 18:00
Keskiviikko: 08:00 - 16:00
Torstai: 08:00 - 16:00
Perjantai: 08:00 - 16:00

 

Metsäsuunnitelman tietoja ei enää siirretä Metsään.fi-palveluun 

Muutimme Metsään.fi-palvelussa olevien metsä- ja luontotietojen ylläpitoa ja ajan tasaistusta 1.2.2022 alkaen. Metsätietoja ei ole enää mahdollista täydentää oman metsäsuunnitelman tiedoilla kuten aiemmin.

Metsään.fi-palvelun tiedoista on iso apu metsäsuunnitelman teossa

Jos haluat tarkemman, omien tavoitteidesi mukaisen suunnitelman ja ehdotukset metsäsi tulevista toimenpiteistä, voit teettää metsäalan palveluntarjoajilla metsäsuunnitelman. Metsään.fi-palvelussa olevat julkisin varoin kerätyt perustiedot kannattaa ottaa uuden metsäsuunnitelman pohjatiedoksi.

Kuvionumerot voivat poiketa aiemmasta

Metsään.fi-palvelussa kuvionumerot alkavat jokaisella tilalla numerosta yksi. Palvelun kuvionumerot voivat poiketa aiemmista metsäsuunnitelmista tai metsäalan palveluntarjoajien sähköisissä palveluissa näkyvistä kuvionumeroista.

Kun asioit Metsään.fi-palvelussa, olennaista on kuvion sijainti kartalla, ei niinkään kuvionumero. Esimerkiksi kemera-rahoitushakemukseen tulee valita se kuvio, joka on alueella, jossa työ aiotaan toteuttaa. Kun täytät kemera-rahoitushakemusta palvelussa, voit tarvittaessa piirtää kuvion myös itse.

Ehdotukset hoitotöistä

Metsään.fi-palvelussa ehdotettujen metsänhoitotöiden toteuttaminen on vapaaehtoista.

Metsään.fi-palvelussa näkyvät ehdotukset hoitotöistä ovat nimensä mukaisesti ehdotuksia. Ne eivät velvoita sinua toimimaan niiden mukaisesti. Suosittelemme, että hyödynnät ehdotuksia, kun suunnittelet oman metsäsi hoitoa. Kaikki hoitotyöehdotukset tulee tarkastaa aina maastossa ennen töiden aloitusta.

Ota myös huomioon, että palvelussa esitetään kuviolle vain yksi hoitotyöehdotus. Käytännössä kuviolla voi olla tarpeita useallekin erilaiselle työlle. Toimenpide-ehdotukset perustustuvat metsänhoidon suosituksiin.

Katso: Metsänhoidon suositukset.

Suunnittele metsänhoitotöitä laajempina kokonaisuuksina

Jokaiselle metsänhoitotyölle on Metsään.fi-palvelussa määritetty vuosi, jolloin se suositellaan tehtäväksi. Voi siis olla, että metsässäsi ehdotetaan harvennus- tai päätehakkuuta useille kuvioille kolmena peräkkäisenä vuonna. Voi kuitenkin olla järkevää, että teetät nuo kaikki ehdotetut hakkuut yhtenä ja samana vuonna. Kaikki hoitotyöehdotukset tulee tarkastaa aina maastossa ennen töiden aloitusta.

Kiireellisiksi ehdotetut metsänhoitotyöt

Metsään.fi-palvelussa kiireellisiksi merkityt hoitotyöehdotukset ovat sellaisia, että ne olisi hyvä tehdä kuluvana vuonna tai ne olisi ollut hyvä toteuttaa jo aiemmin. Suosittelemme, että aloitat metsänhoitotöiden suunnittelun tarkastamalla maastossa nämä kiireelliset kuviot.

Ilmoita meille, jos ehdotettu metsänhoitotyö on jo tehty

Joskus voi käydä niin, että olet jo tehnyt Metsään.fi-palvelussa edelleen ehdotuksena näkyvän metsänhoitotyön, mutta me emme ole saaneet siitä vielä tietoa. Voit ilmoittaa asiasta meille valitsemalla palvelussa kyseisen kuvion kohdalla ”Ilmoita metsänhoitotyöstä”. Päivitämme kuvion tiedot noin kahden viikon kuluessa.

Kaukokartoitukseen perustuva metsätiedon keruu voi myös aiheuttaa tarpeettoman hoitotyöehdotuksen. Laserkeilaukseen, ilmakuviin ja koealamittauksiin perustuvassa inventoinnissa virheiden määrä kasvaa, kun kyseessä on epätasainen, monijaksoinen tai muuten poikkeava kuvio.

KatsoMetsä- ja luontotiedon laatu 

Ajankohtaista

Päivitetty 7.3.2023.

Ilmoitukset jo tehdyistä metsänhoitotöistä päivittyvät Metsään.fi-palveluun viiveellä

Metsään.fi-palvelussa voi ilmoittaa, kun jollakin alueella eli kuviolla on tehty metsänhoitotöitä. Tieto näkyy Metsään.fi-palvelun kuviotiedoissa vasta viiveellä tietojärjestelmämuutosten vuoksi. Voit lukea lisää Poikkeuksia palveluissamme -sivulta

Tilakartalla näytettävät luontokohteet: liito-oravahavainnot

Metsään.fi-palvelun tilakartalla (Kartta-aineistot - Muut luontokohteet) näytettävät liito-oravahavainnot päivittyvät tällä hetkellä viikoittain Suomen Lajitietokeskuksen LajiGIS-aineistosta. Aineisto sisältää vain pistemäiset, viranomaisen vahvistamat liito-oravahavainnot. Pistemäisellä havainnolla tarkoitetaan esimerkiksi liito-oravan pesä- tai levähdyspuuta.

Metsään.fi-palvelusta puuttuvat vielä toistaiseksi alueelliset liito-oravahavainnot, jotka Ely-keskus on vahvistanut. Alueellisella tarkoitetaan kartalle rajattua, pistettä hieman laajempaa aluetta, jonka sisällä on havaittu liito-oravia. Tavoitteenamme on saada myös alueelliset havainnot näkymään Metsään.fi-palvelussa lähiaikoina.

Kaikki liito-oravahavainnot löytyvät Suomen Lajitietokeskuksen sivuilta osoitteessa laji.fi. (25.1.2023)

Tilakartalla näytettävät luontokohteet: uhanalaiset lajit 

Metsään.fi-palvelun tilakartalla (Kartta-aineistot - Muut luontokohteet) näytettävät uhanalaisten lajien esiintymispaikkatiedot ovat osin puutteelliset, sillä ne on päivitetty palveluun tammikuussa 2021. Tuoreempaa aineistoa ei palvelussa voida toistaiseksi näyttää aineistojen ylläpidossa tapahtuneiden muutosten vuoksi. Neuvottelut tietojen näyttämisestä myös Metsään.fi-palvelussa ovat edelleen kesken. Lue lisää uutisesta.

Ajantasaisia uhanalaisaineistoja voit tarkastella Suomen Lajitietokeskuksen sivuilta osoitteessa laji.fi (10.1.2022, muokattu viimeksi 5.12.22).

Tilakartta: Muut aineistot - Lennokkikuvat - 3D-ilmakuvat

Lennokkikuvia kertyy, kun Metsäkeskus käy tarkastamassa hakkuualoja maastossa. Nyt voit tarkastella kuvia Metsäkeskuksen tämän kesän maastotarkastuksista. Vanhemmat 3D-kuvat on poistettu.

Otathan huomioon, että 3D-ilmakuvien latautuminen saattaa suuren tiedostokoon vuoksi myös kestää kauemmin kuin muiden aineistojen latautuminen (11.10.2022).

Tilakartalla näytettävät maisema-alueet

Metsään.fi-palvelun tilakartalla näytettävien maisema-alueiden latautumisessa on ongelmia. Suomen ympäristökeskus ylläpitää maisema-alueaineistoja. Maisema-alueita voit jatkossa tarkastella Ympäristökeskuksen karttapalvelussa. (10.1.2022).

Muutos Metsään.fi-palvelun tutustumiskäytön sisältöihin

Voit tutustua Metsään.fi-palveluun kirjautumatta, jolloin näet palvelun ominaisuudet ja sisällöt Tatu Tutustujan mallitilan tiedoilla. Näin sinulla on mahdollisuus tutkia, mitä palvelu sisältää, ennen kuin kirjaudut metsänomistajana katsomaan oman metsäsi tietoja. Tutustumiskäytössä mahdollisuus valita karttatasoksi "Yleiskaavatilanne" poistuu 26.1.2022. Yleiskaavoja voit jatkossa tarkastella vain kirjautumalla omaan metsääsi (10.1.2022).

Ongelmia kemera-lomakkeen kanssa?

Jos kemera-lomakkeen täytössä on ongelmia valintaruutujen kanssa, niin kokeile vaihtaa selainta. Esimerkiksi työlajin valinta ei toimi IE- eli InternetExplorer-selaimessa.

Uloskirjautuminen Metsään.fi-palvelusta ei aina toimi

Suomi.fi-tunnistuspalvelua käyttää yhä useampi sähköinen asiointipalvelu. Sen hyvä puoli on siinä, että yhdellä tunnistautumisella pääset käyttämään useampaa palvelua, esimerkiksi OmaVero-palvelua ja Metsään.fi-palvelua. Jos kirjaudut ensin esimerkiksi OmaVero-palveluun ja sen jälkeen avaat Metsään.fi-palvelun niin Metsään.fi-palvelu avautuu uuteen erilliseen selaimen välilehteen tai ikkunaan. Myöhemmin kirjautuessasi ulos OmaVero-palvelusta sinun pitäisi kirjautua samalla uloskirjautumiskäskyllä ulos myös Metsään.fi-palvelusta ja mahdollisista muista käyttämistäsi palveluista. Nyt näin ei välttämättä tapahdu, vaan Metsään.fi-palvelu jää edelleen avoimeksi omaan ikkunaansa ja joudut sulkemaan Metsään.fi-palvelun erikseen.

Kartan zoomaus

Kun tilakartalla lähentää tai loitontaa karttaa käyttäen karttaikkunassa oikealla näkyvää zoomaustyökalua, niin sanottua zoomaushissiä, niin kartan oikean alakulman alasvetovalikon mittakaava ei muutu samassa suhteessa. Kun valitset valmiin mittakaavan alasvetovalikosta niin silloin zoomaustyökalu muuttuu samassa suhteessa. Mittakaavajana vasemmassa alakulmassa näyttää aina oikein zoomaustavasta riippumatta.