Skip to main content
Häiriötiedote

Metsänkäyttöilmoitus ja metsätuhohakkuu Metsään.fi-palvelussa

Metsänkäyttöilmoitus Metsään.fi-palvelussa ei ohjelmavirheen vuoksi kysy kaikkia tarvittavia tietoja, kun ilmoitat hakkuun tarkoitukseksi metsätuhoalueen hakkuun ja tuhon aiheuttajaksi myrskytuhon.

Myrskytuhon aiheuttamasta uudistamishakkuusta tulee metsänkäyttöilmoituksessa kertoa myös

  • uudistamistapa: kylvö, istutus, luontainen
  • uudistamisen pääpuulaji ja
  • maanmuokkausmenetelmä.

Anna tarvittavat tiedot Kuvion lisätiedot -kohdassa siihen asti, kunnes ohjelmavirhe saadaan korjattua.

Näyttökuva Metsään.fi-palvelun metsänkäyttöilmoituslomakkeesta.