Skip to main content

Koulutukset ja tapahtumat

Koulutuksia eri kohderyhmille

Metsäkeskus järjestää monipuolisia koulutuksia metsänomistajille, toimijoille ja muille metsäalasta kiinnostuneille. Koulutukset auttavat metsänomistajia metsiään koskevassa päätöksenteossa ja toimijoita ammattitaidon ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Koulutukset edistävät metsien kestävää hoitoa ja hyödyntämistä, metsäluonnon hoitoa sekä metsiin perustuvien elinkeinojen kehittämistä. 

Tutustu tapahtumiimme

Bioliito-hanke: Moottorisahan käyttö- ja huoltokoulutus, Rekikylä, Ylikiiminki

Rekikylä
Maastokoulutus
29.09.2021 klo 08.30-15.00

Tule metsään - retki energiapuun korjuunäytökseen ja suometsädemonstraatioon Ylistaroon

Lähtö Kokkolan ABC-huoltoasemalta
Maastokoulutus
29.09.2021 klo 07.30-16.30

Monimetsä: Luonnonhoidon toimintamallit talousmetsissä -toimijakoulutus, Tammela

HAMK Mustiala
Maastokoulutus
29.09.2021 klo 12.00-16.00

Bioliito-hanke: Jatkuvan kasvatuksen koulutus, Oulainen

Oulaisten kaupunginkirjasto (pelihuone)
Maastokoulutus
30.09.2021 klo 08.30-12.30

Beetles LIFE- hanke: Metsäluonnonhoidon keinot monimuotoisuuden ja uhanalaisten hyönteisten apuna

Rovaniemi
Maastokoulutus
29.09.2021 klo 16.30-18.30

Luonnontuotteiden hyödyntäminen keruuluomuna Pirkanmaan alueella

Webinaari
28.09.2021 klo 13.00-15.40

Metsäkeskuksen koulutukset ja tapahtumat

Metsänomistajille, toimijoille ja muille metsäalasta kiinnostuneille.

Webinaarit

Osallistu omalla laitteellasi, paikasta riippumatta.

Verkkokoulutukset

Opiskele joustavasti - ajasta ja paikasta riippumatta.

Metsään-koulutukset

Perustietoa metsänomistuksesta ja metsänhoidosta.

Luonnonhoitokortti

Varmista ja osoita osaamisesi talousmetsien luonnonhoidossa.

Puhutaan metsästä

Sidosryhmätilaisuutemme kokoaa yhteen metsäalan vaikuttajat ja tekijät.

Metsätalouden vesiensuojelupäivät

Vesiensuojeluala yhteisen asian äärellä joka toinen vuosi.

Metsäkeskuksen koronaohjeet

Ohjeet tilaisuuksien osallistujille koronaepidemian aikana.