Päättynyt: Fenix – Suonpohjille uusi elämä | Metsäkeskus

Päättynyt: Fenix – Suonpohjille uusi elämä

Lisätietoja

Mira Isoniemi
projektipäällikkö
Fenix – Suonpohjille uusi elämä
Puh. 050 5052 744
mira.isoniemi(at)metsakeskus.fi

Fenix – Suonpohjille uusi elämä  -tiedonvälityshanke on Suomen metsäkeskuksen ja Luonnonvarakeskus Luken yhteishanke. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanke toteutettiin 1.8.2017 – 31.12.2019 välisenä aikana.

Päätavoitteet

Hankkeen päätavoite on edistää Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla turvetuotannosta vapautuneiden ja vapautuvien alueiden jälkikäyttöä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästi:

 • välittää tietoa suopohjien metsittämisestä ja myös muista jälkikäyttövaihtoehdoista
 • edistää kiertotaloutta ja tuhkan hyötykäyttöä
 • edistää metsiin perustuvien maaseutuelinkeinojen toimintaedellytyksiä
 • vähentää turvetuotannon ympäristöhaittoja
 • käynnistää turvesoiden metsityshankkeita hyödyntäen tuhkalannoitusta
 • käynnistää muita turvesoiden jälkikäyttöhankkeita

Toimenpiteitä

 • Selvitetään turvetuotantoalueiden maanomistajat
 • Tuotetaan tutkimustiedosta materiaalia turvesoiden jälkikäytöstä
 • Päivitetään turvesoiden metsitysmenetelmiä käsittelevät kannattavuuslaskelmat
 • Järjestetään maanomistajille ja sidosryhmille 15 kpl seminaareja tai tiedotustilaisuuksia eri jälkikäyttövaihtoehdoista ja niiden toteuttamisesta
 • Järjestetään 4 kpl opintoretkeä erilaisille jälkikäytön demonstraatiokohteille
 • Tehdään kenttäopas maanomistajille turvesuon metsittämisestä tuhkalannoitusmenetelmällä
 • Tehdään 2 kpl erilaisia jälkikäyttövaihtoehtoja esitteleviä videoita YouTubessa julkaistaviksi

Hankkeessa tuotetut videot

Julkaisut

Tilaisuuksien materiaalit

Muut materiaalit

Kuvat: Jorma Issakainen, Jyrki Hytönen ja Olli Reinikainen

    

.