EU:n puutavara-asetus

Euroopan Unionin puutavara-asetus pyrkii estämään laittoman puutavaran käytön Euroopan Unionin alueella. Laittomana pidetään puutavaraa, jota on sen alkuperämaassa käsitelty kansallisen lainsäädännön vastaisesti.

Asetus koskee sekä tuontipuuta että kotimaassa tuotettua puutavaraa. Tuojan tai tuottajan on osoitettava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmällä (due diligence system, dds), että markkinoille tuleva puu on laillista.

Suomalaisen puun alkuperä tunnetaan

Suomessa tuotetun puun alkuperän todistamiseen puutavara-asetus ei juuri tuo muutoksia. Olemassa oleva metsälain valvonta toimii hyvin ja riittää metsänomistajan asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäksi. Metsälain valvonnan keskeinen osa on metsänkäyttöilmoitus, joka toimitetaan Metsäkeskukseen viimeistään kaksi viikkoa ennen hakkuun aloittamista.

Metsänkäyttöilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos puuston keskiläpimitta on alle 13 senttimetriä. Vaikka sellaisilta kohteilta saatetaan tuottaa energiapuuta, ei maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä ole pitänyt tarpeellisena muuttaa mainittua rajausta. Yleensä kyse on taimikonhoidosta, jolloin puuston määrä on vähäinen ja esimerkiksi luontokohteiden tuhoutuminen hyvin epätodennäköistä.

Asetus koskee myös puutuotteita

Asetusta sovelletaan sekä raakapuuhun että puusta valmistettuihin tuotteisiin kuten esimerkiksi vaneriin, kartonkiin, huonekaluihin, massaan ja paperiin silloin, kun ne tulevat ensi kertaa Euroopan Unionin markkinoille. Asetusta valvoo Maaseutuvirasto.

Maailmanlaajuisesti laittomat hakkuut ovat merkittävä ja kasvava ongelma. Ne pahentavat metsäkatoa, kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja heikentävät biologista monimuotoisuutta.

Lakeja noudattavien toimijoiden kilpailuasema heikkenee ja valtiot menettävät tuloja laittomien hakkuiden vuoksi. Laittoman puutavaran kauppaan saattaa liittyä aseellisia selkkauksia ja vakavia ihmisoikeusrikkomuksia.