Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen | Metsäkeskus

Ensiharvennuksista energiaa biotalouteen

Lisätietoja

Lauri Herlevi
projektineuvoja
puh. 050 570 8044
lauri.herlevi(at)metsakeskus.fi

Arto Pulkkinen
projektipäällikkö
puh. 050 595 0365
arto.pulkkinen(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen metsäenergia-alan toimijoiden, metsäpalveluyrittäjien ja metsänomistajien välistä yhteistyötä. Samalla tuetaan nuoren metsän hoidon- ja ensiharvennusrästien purkamista ja vastataan lisääntyvään energiapuun tarpeeseen. Hyvällä metsänhoidolla lisätään hiilen sidontaa ja parannetaan alueen metsätalouden kestävyyttä. 

Hankkeen toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat L&T Biowatti Oy, Hakevuori Oy, Vapo Oy, MHY Kaakko ja MHY Kymenlaakso.

Hankkeen kehittämistoimet jakautuvat kolmeen osa-alueeseen:

1. Metsäpalvelu- ja lämpöyrittäjyys Kaakkois-Suomessa

a. Työpajakokonaisuus metsäpalveluyrittäjille ja ulkomaanmatka
b. 1–4 räätälöityä työpajapäivää yhteistyökumppaneille
c. Uusiutuvan energian seminaarit 3 kpl
d. Kuntatapaamiset 3 kpl
e. Metsäenergia-alan ammattilaisretket kotimaassa 2 kpl

2. Yhteistyöllä ensiharvennus- ja hoitorästien purkuun

a. Tiedotteita metsänomistajille 5000 kpl sähköpostilla ja 2000 kpl kirjeitse
b. Ensiharvennusrästikertymien selvitys ja tarinakartat
c. Käytäväharvennuksen mallikohde 1-2 kpl Kaakkois-Suomeen
d. Ensiharvennusillat 8 kpl
e. Hoitotalkoo-työpajat 4 kpl (8 tapaamista)

3. Hiilensidonta talousmetsissä

a. Talousmetsän hiilitase -retkeilyt
b. Talousmetsän hiilitase -esitys ArcGis online -palveluun

Hanke toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella 1.8.2019–31.12.2021. Hanketta rahoittavat EU:n maaseuturahasto (80 %) sekä yksityiset yhteistyökumppanit (20 %).

Tulevat tapahtumat 

Tilaisuuksien materiaalit

Hiilensidonnan mahdollisuudet talousmetsissä - metsitys ja energiapuuhakkuut -webinaari 19.5.2020

Ensiharvennuksista energiaa -seminaari 10.3.2020, Luumäki


 

.