Energiapuu | Metsäkeskus

Energiapuu

Tavallisesti energiapuuta korjataan hoitamatta jääneistä nuorista metsistä, joiden rungot eivät harvennusvaiheessa vielä täytä puunjalostuksen edellyttämiä mittoja.

Energiapuuksi kerätään metsistä vain puunjalostukseen kelpaamattomat rungon osat. Nuorissa metsissä korjataan rungot oksista karsittuina tai kokonaisina. Varttuneemmissa metsissä energiapuuksi korjataan latvat ja oksat sekä huonolaatuiset rungot ja runkojen osat. Uudistushakkuiden yhteydessä metsistä korjataan myös kantoja.

Kasvava metsä tarvitsee ravinteita, joista suurin osa on sitoutunut lehtiin ja neulasiin. Ravinteiden poistuminen metsästä onkin vähäisintä, kun puu korjataan oksista karsittuna. Karsittua puuta voidaan korjata niin viljavilta kuin karuiltakin kasvupaikoilta. Kokopuuta korjattaessa osa latvuksista on myös syytä jättää korjaamatta ja puu kannattaa kuivattaa ennen kuljettamista, jotta neulaset ja lehdet ehtivät kuivua ja varista.

Puut haketetaan korjuupaikan yhteydessä, välivarastolla tai käyttöpaikalla. Metsähaketta käytetään muun muassa lämpövoimaloiden polttoaineena sekä biodieselin valmistukseen.

Tiesitkö, että pienpuun korjuuseen esimerkiksi energiakäyttöä varten voi hakea myös tukea?

.