Päättynyt: Energia Tehokkaasti Hämeessä - yritysten energiatehokkuuden kehittämishanke | Metsäkeskus

Päättynyt: Energia Tehokkaasti Hämeessä - yritysten energiatehokkuuden kehittämishanke

Lisätietoja

Kaisa Halme, ProAgria Etelä-Suomi, puh. 040 147 6240, kaisa.halme(at)proagria.fi

Jari Toivoniemi, Suomen metsäkeskus, puh. 050 314 0453, jari.toivoniemi(at)metsakeskus.fi

Hankkeen tavoitteena on alueen

 • energiapalveluiden sekä energiatehokkuussopimusten edistäminen
 • rakennusten energiatehokkuus ja energiaratkaisuihin liittyvän päätöksenteon tuki
 • energiatehokas ja tuottava energiayrittäjyys – toimintamallien monipuolistaminen ja vahvistaminen
 • biomassoista liiketoimintaa
 • uuden tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön ja verkostoituminen

Alueena on Kanta- ja Päijät-Hämeen maakunnat eli Hämeen ELY-keskuksen alue. Hankkeen kesto 1.1.2016 - 31.12.2018.

Hanke on tarkoitettu energiatehokkuudesta ja uusiutuvan energian tuotannosta tai hyödyntämisestä kiinnostuneille, maaseudulla toimiville mikro- ja pienyrityksille, maatiloille, metsänomistajille ja yhteisöille (säätiöt, kylät).

 • Alkukartoitusyhteenotot ja hankkeen palveluiden markkinointi
 • Energiatehokkaat rakennukset – neuvonta ja keskustelukäynnit
 • Kustannustarkastelut ja eri vaihtoehtojen vertailut
 • Energiatehokas energiayrittäjyys- ja paikkatietotarkastelut
 • Energia- ja metsämessut, energiayrittäjäpäivät
 • Energiatehokkuus liiketoiminnan kehittäminen
 • Kotimaan ja ulkomaan opintomatka

Rahoitus: EU:n maaseuturahasto 80 %, yksityinen rahoitus 20 %

Hankkeen budjetti: 250 150 €

Tilaisuuksien materiaalit

 

 

.