Skip to main content

Kampanja: Metsänomistaja, sinä päätät!

Tiedätkö, mistä kaikesta voit päättää? Vastaa kyselyymme ja voita Helkama tai Stihl!
Mies ja nainen metsässä, mies osoittaa naisen kädessä olevan mobiililaitteen näyttöä.

Vastaa kyselyyn Metsään.fi-palvelussa 10.5.-31.10.2021

Moni taho ja asia vaikuttaa metsien käyttöön. Lisäksi lähes jokaisella on mielipide metsistä. Metsänomistajana sinä kuitenkin päätät oman metsäsi tulevaisuudesta. Kysymme nyt Metsään.fi-palvelussa, mistä kaikesta voit päättää. 

Kirjaudu Metsään.fi-palveluun

Kirjaudu palveluun ja vastaa 31.10.2021 mennessä. Kaikki vastanneet voivat osallistua arvontaan, jossa on palkintona joko Helkama-polkupyörä tai Stihl-raivaussaha – voittaja valitsee. Arvontasäännöt.

Maastopyöräilijät männikössä, vieressä henkilö raivaussahan kanssa lepikossa.

 

 

Näistä metsänomistaja päättää vapaasti

Metsänomistajana voit päättää metsiesi tulevaisuudesta hyvin vapaasti. Toisin kuin yleisesti luullaan, ”metsänhoitopakkoa” ei ole.

Jos haluaa, että metsä kehittyy luontaisesti, sitä ei mikään estä. Jos metsässä tehdään  toimenpiteitä, laki asettaa rajoituksia valinnoille. Joissain tapauksissa vaihtoehtoja rajaavat muun muassa metsälaki ja metsätuholaki.

Kuntien vastuulla olevissa asemakaavoissa määritellään metsätalousalueet ja tämä vaikuttaa suoraan siihen, voitko saada jonkun alueen metsänhoitotöihin valtion tukea. Lainsäädännön lisäksi vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät ja metsänhoidon suositukset ohjaavat metsien käyttöä.  

Esimerkiksi näistä asioista voit päättää vapaasti: 

  • metsäsertifiointiin liittymisestä 
  • vapaaehtoisesta suojelusta 
  • harvennushakkuiden ajankohdasta 
  • saako maillasi metsästää 
  • suositko avohakkuuta vai jatkuvaa kasvatusta 
  • taimikonhoidon ajankohdasta
  • luomusertifiointiin liittymisestä 
  • kenelle jaat tietojasi Metsään.fi-palvelussa. 

Näistä metsänomistaja päättää osittain

Metsälaki mahdollistaa metsien käsittelyn monin eri tavoin, mutta tiettyjä reunaehtoja on. 

Metsälaissa on esimerkiksi määritelty puulajit, joita metsän uudistamisessa voi käyttää. Kasvupaikalle tulee valita sille sopiva puulaji, ja myös taimen tai siemenen alkuperän tulee soveltua kyseiselle kasvupaikalle. Näiden ehtojen rajoissa voit itse valita, mitä puulajeja metsääsi istutat.   

Uudistushakkuun jälkeiset toimenpiteet ovat vähän sama juttu kuin istutettavat puulajit. Metsälaissa on säädetty uudistamisvelvoitteesta, jonka mukaan uuden taimikon aikaansaamiseksi on tehtävä perustamistoimenpiteet. Uudistushakkuun jälkeisten toimenpiteiden tekeminen ei ole vapaaehtoista, mutta voit itse valita miten toimenpiteet tehdään, eli istutatko esimerkiksi taimia vai kylvätkö siemeniä. 

Nämä asiat sanelee laki

Metsien käyttöön vaikuttavat monet eri lait. Keskeisin on metsälaki, jossa säädetään esimerkiksi uudistamisvelvoitteesta ja monimuotoisesti arvokkaiden luontokohteiden turvaamisesta.

Toinen tärkeä on metsätuholaki, jonka mukaan tuulen kaatamat tuoreet järeät kuuset on kuljetettava tiettyihin määräaikoihin mennessä pois metsästä, jos niitä on yli 10 kuutiometriä hehtaarilla.  

Lainsäädännön kautta metsänomistajalle syntyy myös oikeuksia, kuten oikeus hakea valtion tukia metsänhoitoon (kemera-tuki).  

Tiedätkö omat tavoitteesi? 

Sinun on helppo tehdä päätöksiä metsäsi käytöstä, kun tiedät, mikä on sinulle tärkeää ja mitä haluat metsältäsi. Useilla metsänomistajilla on monia tavoitteita, joita voi hyvin sovittaa yhteen.

Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelusta saat perustiedot metsästäsi päätöstesi tueksi. Voit myös kirjata palveluun omat tavoitteesi, ne asiat, jotka ovat sinulle metsässä tärkeitä. Kun jaat palvelussa metsätietoja palveluntarjoajille, niin myös he näkevät kirjaamasi tavoitteet.

Ota sinulle tärkeät asiat aina esiin, kun sovit puukaupoista tai tilaat muita metsäpalveluita. 

Löytyykö metsästäsi pienpuuta energiaksi?

Kotimaista pienpuuta vai tuontihaketta? Vähenevä turpeen ja fossiilisten polttoaineiden energiakäyttö lisää lähivuosina metsähakkeen kysyntää.  Metsäkeskuksessa on vuoden 2021 loppuun saakka käynnissä Tule metsään! -kampanja, jonka tavoitteena on edistää metsänhoitoa kasvatusmetsissä. Kampanjalla halutaan varmistaa kotimaisen metsäenergian saatavuutta.  

Kerätäänkö sinun metsästäsi pienpuuta energiaksi?  Sinä päätät.  Lue lisää Tule metsään! -kampanjasta

More information