Digiloikka metsäasiointiin

Lisätietoja

Heikki Ala-aho
projektipäällikkö, Oulu
puh. 050 353 2952
heikki.ala-aho(at)metsakeskus.fi    

Hankkeessa tehostetaan metsäalan sähköisten palvelujen käyttöä Pohjois-Suomessa. Metsänomistajille ja toimijoiden henkilöstölle järjestetään koulutusta metsätalouden harjoittamiseen liittyvistä metsäalan sähköisistä palveluista. Sähköisten palvelujen käyttö ja verkossa asiointi nivelletään kiinteäksi osaksi metsätalouden harjoittamisen eri toimenpiteitä.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja Kainuussa 1.3.2017–28.2.2020.

Taustaa

Metsänomistajista noin puolet on työikäisiä henkilöitä, jotka jo työelämässä ovat saaneet valmiuksia tietotekniikan ja verkkopalvelujen hyödyntämiseen. Metsänomistajien asuessa entistä useammin muualla kuin metsän sijaintiseudulla, heikentää mahdollisuutta tavata kasvokkain palvelun tarjoajia.

Esimerkkeinä metsänomistajille ja toimijoille metsäalan sähköisistä palveluista on Metsäkeskuksen maksuton sähköinen asiointipalvelu Metsään.fi. Palvelu antaa kokonaiskuvan metsäomaisuudesta ja sen mahdollisuuksista näyttämällä arviot hakkuutuloista ja hoitotöiden menoista. Puustotiedot ja toimenpide-ehdotukset perustuvat Metsäkeskuksen kaukokartoituksella kerättyyn metsävaratietoon. Metsään.fi-palvelussa metsänomistaja voi tehdä mm. metsänkäyttöilmoitukset ja hakea KEMERA-tukia taimikonhoitoon. Metsänomistaja voi antaa palvelussa suostumuksia metsätietojen selailuun tai siirtoon metsäalan palveluntarjoajille, mikä helpottaa metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnittelua.

Muita julkisia sähköisten palvelujen tarjoajia ovat mm. verohallinto, maanmittauslaitos, luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Sähköinen puukauppapaikka Kuutio.fi on metsänomistajille, metsänhoitoyhdistyksille, puunostajille ja muille metsäalan toimijoille tarkoitettu sähköinen kauppapaikka. Kuutio.fi on metsänomistajalle maksuton.
 
Lisäksi metsänomistajat voivat tavoittaa erilaisten keskustelupalstojen kautta toisia metsänomistajia ja toimihenkilöitä, jakaa ja hankkia tietoa.

Hankkeen toteutus ja hyödyt

Hanke toteuttaa metsänomistajille ja sidosryhmille koulutusjaksoja, joissa osallistujat keräävät tietoa heille tarpeellisista sähköisistä palveluista. Koulutukset ovat lähiopetusta tai verkon kautta toteutettavia asiantuntija-alustuksia mm. seuraavista aiheista:

  • Metsänomistajan oman metsän hallinta I ja II: hoidatko metsäasioita ensikertaa tietokoneella? Opimme miten metsävaratiedot saadaan omaan käyttöön, julkiset ja toimijoidenpalvelut, Metsään.fi-palvelu
  • Verohallinnon palvelut, mm. metsäveroilmoitus, arvonlisäveron ilmoittaminen, muut palvelut
  • Sähköinen puukauppa verkossa, uusi mahdollisuus puukauppaan  - Kuutio.fi lisäksi kattava tietopaketti puukaupan perusteista kaupan tekoon.
  • Suomen ympäristökeskus: mikä on vesien tila Suomessa? oman metsätilan ympäristötietojen tarkastelu, vesistökunnostajan karttapalvelu, kaavoitusasiat, järviwiki
  • Maanmittauslaitos: kartta- ja paikkatietopalvelut, paikkatietoaineistojen saatavuus, asiointipalvelut, kiinteistövaihdannan ja -toimitusten palvelut
  • LUKE (Metla): metsävarat, valtakunnan metsien inventointi (VMI), metsätuhojen tunnistaminen, eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatus
  • Sähköisen asioinnin metsämessuilla pääset tutustumaan metsäalan eri toimijoiden sähköisiin asiointipalveluihin
  • Asiantuntija- ja vertaiskeskustelut verkossa, keskustelupalstat

Tavoitteena on, että koulutettavat tuntevat ja osaavat käyttää julkisia, sähköisiä metsätalouden harjoittamista tukevia tieto- ja asiointipalveluja. Metsätalouden harjoittajan hallinnolliset kustannukset vähenevät ja ajankäyttö tehostuu. Metsänomistajat pystyvät suunnittelemaan omaa metsätalouttaan ajan tasalla olevan metsätiedon ja eri lähteistä saatavan asiantuntijatiedon avulla aikaisempaa paremmin. Metsäalan toimijoiden ja hallinnon työ tehostuu, kun asiointi siirtyy verkkoon. Metsäalan toimijat voivat hyödyntää julkisia tieto- ja asiointimahdollisuuksia aikaisempaa tehokkaammin.
 
Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun ELY–keskukset Manner-Suomen maaseutuohjelmasta. Hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa Suomen metsäkeskus.. 

Hankkeen tilaisuuksiin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista.

Tilaisuuksien esitysmateriaalit:

19.10.2018 Rovaniemi Metsäsijoitusseminaari ja metsänomistajan sähköiset palvelut

18.6.-20.6.2018 Haapavesi, Ranua ja Pudasjärvi; Suometsien hoito ja kesäkorjuu esitys

27.10.2017 Oulun Musiikkikeskus Kannattava metsäsijoitus -seminaari ja sähköisen asioinnin metsämessut materiaalit

Digiloikka metsäasiointiin - yleiskatsaus sähköisistä työkaluista