Elinvoimaa digitaalimetsästä - DigiELMO

Lisätietoja

projektipäällikkö Hannu Ala-Honkola
puh. 050 5928 915
hannu.ala-honkola(at)metsakeskus.fi

Julkinen, avoin metsävaratieto muodostaa perustan metsätietoinfrastruktuurille. Tiedon tehokas käyttö parantaa palvelua ja toimintaa. DigiELMO-hanke edistää avoimeen metsävaratietoon perustuvien palvelujen kehittymistä. Hanke on Business Joensuun, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteinen. Hankkeen koordinaatiovastuu on Suomen metsäkeskuksella.

Hankkeessa hyödynnetään ja jalostetaan olemassa olevia ratkaisuja, esimerkiksi Metsään.fi-palvelua, metsävarakarttoja ja muita tietotuotteita. Toteutamme ketteriä kokeiluja metsä-, virkistys- ja matkailupalveluyritysten uusiksi palveluiksi. Näitä tehdään yhdessä teknologiayritysten ja oppilaitosten kanssa. Hanke loppuu 31.12.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulevat tapahtumat

Seuraa Metsäkeskuksen tapahtumakalenteria

 • Avoin data, ketterät sovellukset ja palvelualustat -seminaari ja työpaja 28.8.2019. Työpajan ohjelma ja aikataulu sekä ilmoittautuminen löytyy Metsäkeskuksen tapahtumakalenterista. Ohjelmassa on hyviä puheenvuoroja ja uusinta tietoa puunkorjuun ja metsäpalveluiden kehittämisestä.
 • Hackathon avoimen metsätiedon ympärille järjestetään 22.11-24.11.2019 Ultra Hackin Sprint 2:ssa. Haasteet kilpaileville tiimeille julkistetaan syyskuussa. Hackathonin suunnittelu ja järjestelyt etenevät vauhdilla.
 • DigiELMO -Hankkeen loppuseminaari järjestetään 1.11.2019 Metsäpäivien yhteydessä

Hankkeen KV-osion suunnittelu etenee

 • DigiELMO järjesti vienninedistämismatkan Latviaan: Lue matkaraportti.
 • DigiELMO järjestää vienninedistämismatkan Espanjaan syys-lokakuun vaihteessa. Matkaohjelma on vierailuiden ja päivien osalta selvillä, mutta päivien tarkempi ohjelma on vielä osittain lyömättä lukkoon.

Menneet tapahtumat

 • Toukokuussa 23.5. järjestettiin tulevaisuuden kaukokartoitusmenetelmiin ja tietojen yhdistämiseen liittyvä metsien monimuotoisuuteen keskittyvä työpaja kutsuperiaatteella. Tilaisuus oli menestys ja todennäköisesti lisää yhteistyötä monimuotoisuuteen liittyvissä asioissa eri organisaatioiden ja tutkimuslaitosten kesken.
 • DigiELMO teetti Karelia AMK:n opiskelijoilla opinnäytetyön: Hakkuupotentiaalin kartoittaminen metsätien vaikutusalueelta avoimesta metsätiedosta.

QGIS-työpajat

 • 28.3.2019 QGIS:n perusteita ja paikkatiedon hallintaa QGIS-ohjelmistolla
 • 2.4.2019 Paikkatiedon analysointia QGIS-ohjelmistolla avoimia aineistoja ja metsävaratietoa hyödyntäen, 2 - 3 tapausesimerkkiä
 • 10.5.2019 Metsävaratiedon hyödyntäminen QGIS-ohjelmistolla ja osallistujien omien käyttötapausten tarkastelua

Ideointityöpajat maalis-huhtikuussa 2018

Hankkeessa järjestettiin maalis-huhtikuussa 2018 ideointityöpajoja, joiden tavoitteena oli luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja avointen aineistojen ja avoimen metsätiedon kaupalliseen hyödyntämiseen eri käyttäjien näkökulmasta ja priorisoida niitä. Lue yhteenveto ideointityöpajojen tuloksista.

 • 1.3.2018 DigiELMO-työpaja metsänomistajille
 • 15.3.2018 DigiELMO-työpaja metsäpalvelu- ja korjuuyrittäjille
 • 22.3.2018 DigiELMO-työpaja metsäteollisuus- ja puunhankintaorganisaatiolle
 • 27.3.2018 DigiELMO-työpaja matkailu- ja luontopalveluyrityksille, julkisille toimijoille
 • 5.4.2018 DigiELMO työpaja 3D-teema

QGIS-työpaja 21.-22.5.2018 ja 31.5.2018

3 päivän mittaisessa työpajassa tutustuttiin QGIS-paikkatietojärjestelmään. Perustoiminnallisuuksien lisäksi etenkin viimeisenä päivänä keskityttiin siihen, miten avoimia aineistoja ja avointa metsätietoa pystyttäisiin kaupallisesti hyödyntämään.

 • 21.5.2018 QGIS:in perusteet, paikkatiedon hallintaa
 • 22.5.2018 Paikkatiedon analysointia QGIS-ohjelmistolla avoimia aineistoja hyödyntäen
 • 31.5.2018 Metsävaratiedon hyödyntäminen QGISillä ja koulutettavien omien käyttötapausten tarkastelu

Hackathon: Hack the forest data 18.-20.5.2018

Metsäkeskus, maa- ja metsätalousministeriö ja DataBio -projekti tarttuvat maaliskuussa avautuneiden metsävaratietojen mahdollisuuksiin järjestämällä Ultrahack-hackatonissa ”Hack the Forest Data” -metsähaasteen 18.-20.5.2018 Helsingissä.

Hackathonin voitti RoadsML-sovellus, lue Maaseudun Tulevaisuuden uutinen voittajasta.