Päättynyt: Elinvoimaa digitaalimetsästä - Digielmo | Metsäkeskus

Päättynyt: Elinvoimaa digitaalimetsästä - Digielmo

Lisätietoja

projektipäällikkö Hannu Ala-Honkola
puh. 050 5928 915
hannu.ala-honkola(at)metsakeskus.fi

verkkologo-eu-akr-vipuvoimaa

Julkinen, avoin metsävaratieto muodostaa perustan metsätietoinfrastruktuurille. Tiedon tehokas käyttö parantaa palvelua ja toimintaa. DigiELMO-hanke edistää avoimeen metsävaratietoon perustuvien palvelujen kehittymistä. Hanke on Business Joensuun, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen metsäkeskuksen yhteinen. Hankkeen koordinaatiovastuu on Suomen metsäkeskuksella.

Hankkeessa hyödynnetään ja jalostetaan olemassa olevia ratkaisuja, esimerkiksi Metsään.fi-palvelua, metsävarakarttoja ja muita tietotuotteita. Toteutamme ketteriä kokeiluja metsä-, virkistys- ja matkailupalveluyritysten uusiksi palveluiksi. Näitä tehdään yhdessä teknologiayritysten ja oppilaitosten kanssa.

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

 

Menneet tapahtumat

QGIS-työpajat

 • 28.3.2019 QGIS:n perusteita ja paikkatiedon hallintaa QGIS-ohjelmistolla
 • 2.4.2019 Paikkatiedon analysointia QGIS-ohjelmistolla avoimia aineistoja ja metsävaratietoa hyödyntäen, 2 - 3 tapausesimerkkiä
 • 10.5.2019 Metsävaratiedon hyödyntäminen QGIS-ohjelmistolla ja osallistujien omien käyttötapausten tarkastelua

Ideointityöpajat maalis-huhtikuussa 2018

Hankkeessa järjestettiin maalis-huhtikuussa 2018 ideointityöpajoja, joiden tavoitteena oli luoda uusia ja innovatiivisia ratkaisuja avointen aineistojen ja avoimen metsätiedon kaupalliseen hyödyntämiseen eri käyttäjien näkökulmasta ja priorisoida niitä. Lue yhteenveto ideointityöpajojen tuloksista.

 • 1.3.2018 DigiELMO-työpaja metsänomistajille
 • 15.3.2018 DigiELMO-työpaja metsäpalvelu- ja korjuuyrittäjille
 • 22.3.2018 DigiELMO-työpaja metsäteollisuus- ja puunhankintaorganisaatiolle
 • 27.3.2018 DigiELMO-työpaja matkailu- ja luontopalveluyrityksille, julkisille toimijoille
 • 5.4.2018 DigiELMO työpaja 3D-teema

QGIS-työpaja 21.-22.5.2018 ja 31.5.2018

3 päivän mittaisessa työpajassa tutustuttiin QGIS-paikkatietojärjestelmään. Perustoiminnallisuuksien lisäksi etenkin viimeisenä päivänä keskityttiin siihen, miten avoimia aineistoja ja avointa metsätietoa pystyttäisiin kaupallisesti hyödyntämään.

 • 21.5.2018 QGIS:in perusteet, paikkatiedon hallintaa
 • 22.5.2018 Paikkatiedon analysointia QGIS-ohjelmistolla avoimia aineistoja hyödyntäen
 • 31.5.2018 Metsävaratiedon hyödyntäminen QGISillä ja koulutettavien omien käyttötapausten tarkastelu

Hackathon: Hack the forest data 18.-20.5.2018

Metsäkeskus, maa- ja metsätalousministeriö ja DataBio -projekti tarttuvat maaliskuussa avautuneiden metsävaratietojen mahdollisuuksiin järjestämällä Ultrahack-hackatonissa ”Hack the Forest Data” -metsähaasteen 18.-20.5.2018 Helsingissä.

Hackathonin voitti RoadsML-sovellus, lue Maaseudun Tulevaisuuden uutinen voittajasta.

 

 

     

.