Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin, Demometsä | Metsäkeskus

Metsänkäsittelyn demonstraatioalueiden perustaminen Lappiin, Demometsä

Lisätietoja

Esa Huhta
erikoistutkija
Luonnonvarakeskus
p. 029 532 3510
esa.huhta(at)luke.fi

Eljas Heikkinen
metsänhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 796 354
eljas.heikkinen(at)metsakeskus.fi

Vuoden 2014 alussa voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen. Siinä pyritään jäljittelemään metsän luontaista kehitystä. Hankkeen tavoitteena on demonstroida ja visualisoida tasaikäis- ja eri-ikäisrakenteisen metsänkäsittelyn menetelmiä metsätalouden toimijoille ja asiakkalle. 

Hankkeen tuloksena perustetaan avohakkuisiin perustuvaa tasaikäisrakenteista (avo- ja siemenpuuhakkuu) ja peitteistä eri-ikäisrakenteista metsänkäsittelyä (poiminta- ja pienaukkohakkuu) esittelevät demonstraatioalueet Rovaniemelle.

Hankeaika on 1.2.2020 - 31.12.2022. Hankkeen koordinoinnista vastaa Luonnonvarakeskus ja muut osatoteuttajat ovat Suomen metsäkeskus, Lapin ammattikorkeakoulu OY ja Metsähallitus Metsätalous OY. Hanke on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama.

Luonnonvarakeskuksen hankkeen sivu.

 

.