DataBio-projekti | Metsäkeskus

DataBio-projekti

Lisätietoja

Virpi Stenman
projektipäällikkö DataBio-projekti
puh. 029 432 4545
virpi.stenman(at)metsakeskus.fi

DataBio (Data-Driven Bioeconomy) on EU-rahoitteinen projekti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horizon 2020 -ohjelman alla. Projekti keskittyy maa-, metsä- ja kalatalouden tuotannon tukemiseen teknisin keinoin, ja siinä on mukana 48 osallistujaorganisaatiota eri maista.

DataBio-projektin tavoitteena on muodostaa tekninen alusta biotalouden nk. big datan hyödyntämiseen ja lisätä siten eurooppalaisen biotalouden volyymia, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lisäyksiä pyritään demonstroimaan metsä-, maatalous- ja kalastussektoreiden piloteilla.

Hankkeessa hyödynnetään olemassa olevia datapankkeja (esim. metsä-, sato- ja kalastodataa) sekä kehitetään uusia digitaalisia palveluja ja uusia big data -sovelluksia. Metsäsektorin pilotit toteutetaan Suomen lisäksi Belgiassa, Tšekissä ja Espanjassa.

Projektin pääkoordinaattori on belgialainen Intrasoft International. Projekti on jaettu työpaketteihin, joista metsäsektorin työpakettia vetää mikkeliläinen Wuudis Solutions Oy. Suomesta metsäsektorin työpaketissa on Wuudis Solutionin ja Suomen metsäkeskuksen lisäksi mukana VTT.

Metsäkeskus mukana metsäpilotissa

Metsäkeskus osallistuu DataBio-projektin metsäsektorin työpakettiin. Projektin tavoitteena on Metsäkeskuksen osalta metsävaratiedon hyödyntämisen ja Metsään.fi-palvelun käytön edistäminen. Projektissa kerätään mukana olevien eri sektoreiden kokemuksia big datasta. Muiden sektoreiden kokemuksista voi syntyä uusia ideoita myös metsävaratiedon kehittämiseen. Ideat arvioidaan ja niistä valitaan sopivimmat DataBio-projektissa toteutettavaan metsäpilottiin sekä mahdollisesti Metsään.fi-palvelun kehittämiseen.

Ajankohtaista projektissa

Projektin tuotoksena pilotoidaan joukkoistettua tiedonkeruuta Laatumetsä- ja Metsään Tie -mobiilisovelluksilla. Uusien mobiilisovellusten avulla testataan, voidaanko joukkoistetulla tiedonkeruulla tuottaa sellaista käyttökelpoista tietoa, joka parantaa tiedon ajantasaisuutta, kattavuutta tai laatua. Metsään Tie -mobiilisovelluksen avulla kartoitetaan metsään johtavan tiestön kuntoa ja Laatumetsän metsätuhohavainnot lomakkeen avulla voi ilmoittaa havaitsemastaan metsätuhosta. Mobiilisovelluksilla raportoidut anonyymit havainnot ovat avoimesti nähtävillä Metsäkeskuksen karttapalvelussa. Sovellusten kehitystyössä on DataBio-projektin lisäksi ollut mukana maa- ja metsätalousministeriön Avoimen metsätiedon kärkihanke.

DataBio Hankkeen kesto 1.1.2017–31.12.2019. Hankkeen rahoittaja on Euroopan Unioni.
 

 

.