Paperiset metsänkäyttöilmoitukset ja poikkeuslupahakemukset toimitetaan Metsäkeskukseen yhteen sähköpostiosoitteeseen 1.6.2018 alkaen | Metsäkeskus

Paperiset metsänkäyttöilmoitukset ja poikkeuslupahakemukset toimitetaan Metsäkeskukseen yhteen sähköpostiosoitteeseen 1.6.2018 alkaen

Jos käyttää paperista metsänkäyttöilmoituslomaketta, tulee lomake liitteineen lähettää Metsäkeskukseen 1.6.2018 alkaen skannattuna tiedostona sähköpostiosoitteeseen mki(at)metsakeskus.fi

Myös paperiset poikkeuslupahakemukset toimitetaan samaan sähköpostiosoitteeseen mki(at)metsakeskus.fi (poikkeus 10 päivän määräajasta metsänkäyttöilmoituksen tekemiseksi).

Sähköpostiviesti on hyvä otsikoida selkeästi. Merkitse viestin aiheeksi metsänkäyttöilmoitus, kunta ja mahdollinen poikkeuslupa-asia, esimerkiksi:

Metsänkäyttöilmoitus, Mäntsälä
Poikkeuslupahakemus ja metsänkäyttöilmoitus, Mäntsälä

Yhtenäinen sähköpostimenettely auttaa parantamaan asiakaspalvelua. Ilmoitukset ja poikkeuslupahakemukset käsittelee lähtökohtaisesti kunkin maakunnan henkilöstö, mutta yhtenäinen toimintatapa mahdollistaa entistä nopeamman palvelun ja ruuhkahuippujen tasaamisen.

Metsäkeskus suosittelee metsänkäyttöilmoitusten lähettämisessä ensisijaisesti sähköistä asiointia joko toimijoiden omista järjestelmistä tai Metsään.fi-palvelussa. Myös poikkeuslupahakemuksen voi tehdä Metsään.fi-palvelun kautta.

Mikäli metsänkäyttöilmoituksen ja poikkeuslupahakemuksen sähköinen toimitus ei ole mahdollista, voi ne edelleen toimittaa myös postikirjeenä tai tuoda henkilökohtaisesti toimistoille.

Lisätietoja:
Sari Alden
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 460 0005
sari.alden(at)metsakeskus.fi

.