Osallistu luonnonhoidon osaamiskokeeseen | Metsäkeskus

Osallistu luonnonhoidon osaamiskokeeseen

Suomen metsäkeskuksen luonnonhoitokortin osaamiskoe on käytännönläheinen koe, jonka avulla voi osoittaa oman osaamisensa talousmetsien luonnonhoidossa ja vahvistaa sitä. Luonnonhoitokortti tulisi olla etenkin metsäkoneenkuljettajilla, metsureilla sekä leimikon ja metsänhoitotöiden suunnittelijoilla.
Toimijatiedote 7.2.2020

Kaksiosainen käytännönläheinen koe

Osaamiskoe koostuu monivalintakokeesta ja maastotehtävistä. Hyväksytty suoritus ja luonnonhoitokortin saaminen edellyttävät molempien kokeen osien hyväksyttyä suoritusta.

Luonnonhoitokortin sisäosuus toteutetaan sähköisenä kokeena. Yhdeksästä eri luonnonhoidon aihealueesta on kokeeseen koottu 50 monivalintakysymystä. Kysymyksissä painotetaan etenkin luontokohteiden ja monimuotoisuutta ilmentävien rakennepiirteiden tunnistamista.

Maastokokeessa kokelaan tulee osata tunnistaa luontokohteet ja niitä ilmentävät rakennepiirteet sekä pohtia esimerkiksi säästöpuihin ja vesiensuojeluun liittyviä kysymyksiä. Maastokokeen tehtäviä on sekä leimikolla että toteutetulla hakkuu- tai hoitotyökohteella. Maastokokeeseen sisältyy myös puu-, pensas- ja kasvilajien tunnistamistehtävä.

Luonnonhoitokortti uudistettiin viime vuonna

Luonnonhoidon osaamiskokeeseen tehtiin uudistuksia yhteistyössä Tapio Oy:n kanssa ja uudistettu koe otettiin käyttöön viime vuonna. Uudistukset koskivat osaamiskokeen sisällön lisäksi myös oppimateriaaleja.

- Näkyvin muutos ulospäin oli ehkä kuitenkin se, että teoriakoe oli sähköinen ja osallistujat saivat suorituksestaan heti palautetta. Myös paperikokeen suorittaminen on edelleen mahdollista, sanoo koejärjestäjä ja Metsäkeskuksen eteläisen palvelualueen luonnonhoidon asiantuntija Nina Jungell.

- Tuloksissakin näkyi muutos - reputtaneita oli viime vuonna selkeästi vähemmän kuin ennen. Vastauksissa eniten hajontaa oli säästöpuihin ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä, Jungell sanoo.

Ilmoittaudu osaamiskokeeseen

Metsäalan oppilaitokset tarjoavat luonnonhoitokortin osaamiskokeeseen valmentavaa koulutusta. Tarkempaa tietoa koulutuksesta ja ajankohdista saat oppilaitoksista. Koulutukset ovat vapaaehtoisia, eivätkä ole edellytys kokeen suorittamiselle.

Oppimateriaalit ja -sisällöt, osaamistavoitteet sekä koepaikkakunnat ja -ajat ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Sivuilta voit myös ilmoittautua osaamiskokeeseen.

Lisätietoja:
Riikka Salomaa
luonnonhoidon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 040 775 8253
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi

Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

.