Metsänkäyttöilmoituksista ilmoitukset jokihelmisimpukan huomioimisesta hakkuussa | Metsäkeskus

Metsänkäyttöilmoituksista ilmoitukset jokihelmisimpukan huomioimisesta hakkuussa

Jokihelmisimpukka eli raakku on virtavesissä esiintyvä rauhoitettu ja erityisesti suojeltu laji, jonka kanta on valtakunnallisesti heikentynyt merkittävästi. Nykyään elinvoimaisimmat jäljellä olevat jokihelmisimpukkakannat esiintyvät Pohjois-Suomessa. Raakun tiedetään esiintyvän 130 vesistössä, joista yli 90 prosenttia sijaitsee Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueella.

Toimijatiedote 5.6.2020 Pohjois-Suomi

Kesäkuusta lähtien Metsäkeskus ilmoittaa Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa maanomistajalle, metsänkäyttöilmoituksen laatijalle, hakkuuoikeuden haltijalle ja ELY-keskukselle, jos raakkuesiintymien lähettyville on suunniteltu metsänhakkuita. Ennen hakkuun aloittamista tulee odottaa ELY-keskuksen tarkempia ohjeita.

Raakkua koskeva suojelu ja velvoitteet eivät ole muuttuneet, vaan nyt tieto raakkuesiintymistä kulkee paremmin maanomistajille ja metsäammattilaisille. Ilmoitusmenettelyllä voimme välttää tilanteet, joissa esiintymiä tuhoutuu tiedonpuutteen vuoksi.

Raakkuvesistöjen läheisyydessä tulee olla tarkkana, kun tehdään kunnostusojitusta ja maanmuokkausta. Erityisen tärkeää on estää kiintoaineen ja ravinteiden huuhtoutuminen vesiin. Etenkin hiekka- ja sorapohjien liettyminen on uhka raakun lisääntymiselle. Myöskin esiintymän läheisyydessä tehdyt hakkuut, kulotus, lannoitus ja tien rakentaminen voivat muuttaa veden lämpötilaa ja virtaamaolosuhteita haitallisella tavalla. Suojeltaessa raakkujen lisääntymispaikkoja suojellaan samalla uomien lohikalakantoja ja niiden lisääntymistä.

Muista jokihelmisimpukat metsätöissä

  • Raakun esiintymispaikkaa heikentää erityisesti sellainen metsänkäsittely, josta aiheutuu kiintoaineen huuhtoutumista esiintymispaikkaan.
  • Puuston poistamista esiintymispaikan välittömästä läheisyydestä tulee välttää.
  • Pienvettä ei tule ylittää koneilla esiintymispaikan kohdalta ja pienveden ylityspaikka esiintymispaikan yläpuolelta tulee valita siten, ettei ylityksestä aiheudu kiintoaineen huuhtoumista.

Lue Metsäkeskuksen verkkosivulta uutinen: Jokihelmisimpukoiden esiintymiä turvataan Pohjois-Suomessa

Lisätietoja:
Saarimaa Miia
johtava luontotiedon asiantuntija
p. 050 410 8559
miia.saarimaa(at)metsakeskus.fi

Jussi Pirkonen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö, pohjoinen palvelualue
p. 040 357 1212
jussi.pirkonen(at)metsakeskus.fi

.