Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu | Metsäkeskus

Metsäluonnonhoidon hankehaku avautuu

Metsäkeskus avaa vuoden kolmannen kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisen luonnonhoitohankkeiden haun 12.10.2020. Nyt haetaan tekijöitä monimuotoisuutta edistäville kulotuksille, vesiensuojelu- ja ennallistamistöihin sekä lehtoelinympäristöjen hoitoon. 

Metsäkeskus on valmistellut luonnonhoitohankkeet ja etsii niille toteuttajaksi osaavia toimijoita, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun luonnonhoitotöiden toimenpidesuunnittelusta ja toteuttamisesta. 

Hankehaun avauduttua toimijat toimittavat hakemuksensa Metsäkeskukselle. Hakemukset pisteytetään, ja toteuttajat valitaan pisteytyksen perusteella. Pisteytyksessä käytetään hinta- ja laatukriteerejä, jotka ovat yhtenäiset koko maassa.  

Luonnonhoidon hankehakua voidaan jatkaa tai hankkeita voidaan jättää toteuttamatta, jos hyväksyttäviä hakemuksia ei saada. Hankkeen toteuttajaksi valittu toimija hakee itse hankkeelle Kemera-rahoituksen. 

Metsäkeskus on sopinut maanomistajien kanssa luvat hoitotöille. Metsäkeskus myös valvoo hankkeen toteutusta ja tarvittaessa neuvoo luonnonhoidossa. 

Kulotuksia sekä vesiensuojelu- ja ennallistamishankkeita haussa 

Luonnonhoidon hankehakuun on valittu metsäluonnon monimuotoisuuden ja ympäristönhoidon kannalta merkittävimpiä kohteita. Nyt haetaan toteuttajia 13 luonnonhoitohankkeelle eri puolilla Suomea. 

Vuoden kolmannessa hankehaussa haetaan toteuttajia kahdeksalle vesiensuojelu- ja ennallistamishankkeelle Etelä-Karjalaan, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen, Kanta-Hämeeseen, Keski-Suomeen, Pohjois-Pohjanmaalle sekä Lappiin. 
Vesiensuojelu- ja ennallistamishankkeissa suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia vesiensuojeluratkaisuja ja -rakenteita sekä ennallistetaan pienvesielinympäristöjä. 

Lisäksi haetaan toteuttajaa lehtoelinympäristöjen hoitoon Uudellemaalle sekä monimuotoisuutta edistäville kulotushankkeille Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Lapissa.  

Luonnonhoitohankkeiden haku alkaa 12.10.2020. Tarkemmat tiedot eri hankkeista julkaistaan kahden viikon kuluessa Metsäkeskuksen verkkosivuilla. Hakuaika on hankekohtainen ja tavallisesti 3–4 viikkoa. 

Luonnonhoitohankkeita avautuu hakuun kolme kertaa vuodessa. Luonnonhoitohankkeisiin on tarjolla valtion Kemera-tukea, jota myönnetään monimuotoisuutta edistäviin kulotuksiin, arvokkaiden elinympäristöjen kunnostukseen sekä vesiensuojelu- ja ennallistamistöihin. 

Lisätietoja:  
Riikka Salomaa 
luonnonhoidon asiantuntija 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 7758 253 
riikka.salomaa(at)metsakeskus.fi 

Jarkko Partanen 
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 3368 860 
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi 

.