Keskikantohintojen korotus nostaa ympäristötukikorvauksia | Metsäkeskus

Keskikantohintojen korotus nostaa ympäristötukikorvauksia

Ympäristötuen laskennassa käytettävät keskikantohinnat nousevat marraskuun alussa. Keskikantohintojen korotus parantaa maanomistajien saamaa ympäristötukikorvausta metsän määräaikaisesta suojelusta. Yksityismetsien ympäristötukikorvauksiin ja luonnonhoitohankkeisiin on ensi vuodelle luvassa kahden miljoonan euron lisäys.

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta tulee voimaan 1.11.2019. Marraskuun alusta lähtien keskikantohinnat nousevat kaikissa maakunnissa Kainuuta lukuun ottamatta.

Korotuksen suuruus vaihtelee alueittain, ja korotus on suurin Etelä-Savossa, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Savossa. Valtakunnallisesti korotus on keskimäärin 1,70 euroa/m³. Keskikantohintojen korotus voi nostaa maanomistajille maksettavaa ympäristötukikorvausta lähes 7 prosenttia nykytasosta.

Marraskuun alusta lähtien Metsäkeskukseen toimitettavien ympäristötukihakemusten korvausten laskennassa tulee käyttää uuden asetuksen mukaisia keskikantohintoja. Metsäkeskuksen verkkosivuilla on ympäristötuen laskentataulukko, jonka avulla voi laskea korvauksen määrää. Mikäli ympäristötukihakemus on jo valmisteltu, tulee se päivittää laskentataulukossa olevilla uuden asetuksen mukaisilla keskikantohinnoilla, jonka jälkeen hakemuksen voi toimittaa Metsäkeskukseen.

Ympäristötukihakemusten valmisteluun tarvitaan lisää metsäalan toimijoita

Ensi vuonna yksityismetsien ympäristötukikorvauksiin ja luonnonhoitoon on luvassa Kemera-varoja yhteensä noin 7 miljoonaa euroa, eli kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. 

Metsäkeskus tarvitsee yhä laajemman toimijajoukon apua ympäristötukihakemusten valmistelussa. Valmistelutyössä tulee tunnistaa tukikelpoiset kohteet, arvioida kohteiden puuston määrä ja kiinteistön välittömät hakkuumahdollisuudet sekä laatia korvauslaskelma ja ympäristötukihakemus.

- Yhä useampi metsäalan toimija on osallistunut ympäristötukihakemusten valmisteluun. Valmistelun määrä on noussut viime vuoden aikana vajaasta 10 prosentista lähes 20 prosenttiin. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Päijät-Hämeessä, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu eniten hakemuksia, mutta muutamissa maakunnissa ei vielä lainkaan, kertoo luonnonhoidon johtava asiantuntija Riitta Raatikainen Metsäkeskuksesta.

Ympäristötukihakemuksen valmistelusta voi hakea korvausta, jolla voi kattaa työstä aiheutuneita kustannuksia. Valmistelukorvauksen tulee perustua todellisiin laatimiskuluihin ja se voi olla enintään 20 prosenttia maanomistajalle maksettavan ympäristötuen suuruudesta.

Metsäkeskus järjestää toimijoille ensi vuonna valtakunnallisia ja alueellisia koulutuksia sekä tarjoaa materiaalia ympäristötukihakemusten valmistelun tueksi. Voimme tarvittaessa perehdyttää toimijoita myös maastossa. 

Lisätietoa:
Riitta Raatikainen
luonnonhoidon johtava asiantuntija
Suomen metsäkeskus
p. 050 314 0440
riitta.raatikainen(at)metsakeskus.fi

Jarkko Partanen
rahoitus- ja tarkastuspäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 336 8860
jarkko.partanen(at)metsakeskus.fi

.