Kemera-töihin saa lisärahoitusta vain poikkeustapauksissa | Metsäkeskus

Kemera-töihin saa lisärahoitusta vain poikkeustapauksissa

Kemera-tukea metsäteiden rakentamiseen, suometsänhoitoon tai terveyslannoitukseen hakevat metsänomistajat ja toimijat joutuvat esittämään Metsäkeskukselle etukäteen arvion töiden kustannuksista. Joissakin tilanteissa kustannusarvio saattaa ylittyä. Lisäkuluihin saa Kemera-tukea vain poikkeustapauksissa.

Metsätöiden kustannukset voivat joskus nousta ennakoitua suuremmiksi. Metsäkeskus ottaa huomioon Kemera-tukipäätöksessä terveyslannoitus-, suometsänhoito- ja metsätiehankkeiden lisäkulut, jotka ovat enintään 10 prosenttia hyväksytyn Kemera-tukihakemuksen kustannusarviosta. Lisäkulut täytyy perustella huolellisesti toteutusilmoituksessa, jonka metsänomistajat ja toimijat jättävät Kemera-töiden päätteeksi Metsäkeskukseen. Yleinen hintatason nousu ei ole riittävä peruste kustannusarvion ylittämiseen.

Kun metsätöiden tai työtarvikkeiden kulut kasvavat yli 10 prosenttia ennakoitua suuremmiksi, täytyy metsänomistajien tai toimijoiden tehdä Kemera-tukea varten lisärahoitushakemus. Tämä hakemus on tehtävä ennen metsätöiden aloittamista, ja työt voi aloittaa vasta hyväksymispäätöksen jälkeen.

- Lisärahoitusta myönnetään vain poikkeustapauksissa. Sitä voi saada esimerkiksi, jos olosuhteet muuttuvat merkittävästi ja ennalta arvaamatta, tähdentää hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Suomen metsäkeskuksesta.

Vanhan Kemera-lain aikana eli ennen 1.6.2015 hyväksytyille metsänviljely-, terveyslannoitus-, kunnostusojitus- ja metsätiehankkeille ei myönnetä lisärahoitusta, eikä pientäkään kuluarvion ylittymistä oteta huomioon tukipäätöksessä.

Jatkoaikaa töihin saa vain hyvin perustelluista syistä

Kemeralla tuettuihin terveyslannoitus-, suometsänhoito- ja metsätietöihin voi saada kerran enintään kaksi vuotta lisäaikaa. Metsänomistajat ja toimijat voivat anoa Metsäkeskuksesta jatkoaikaa esimerkiksi, jos sääolosuhteet muuttuvat tai työvelvoitteet lisääntyvät viranomaisten päätösten tai uusien lakisäännösten vuoksi. 

Suometsän hoitoon ei myönnetä lisäaikaa, jos maanomistaja ei ole poistanut puita ojalinjoilta sopimuksen mukaisesti. Muitakin rajoituksia on. Vanhan Kemera-lain aikana hyväksytyille hankkeille voidaan myöntää jatkoa enintään 31.12.2018 saakka. Kokonaistoteutusaika voi kuitenkin olla enintään kahdeksan vuotta. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon Kemera-töihin ei voi saada lisäaikaa.

Nuoren metsän hoidon tukea on haettu ahkerasti

Nuoren metsän hoidon Kemera-tuen haku avautui 20.4.2017. Sen jälkeen Metsäkeskukseen on saapunut noin tuhat hakemusta viikossa. Kemera-tukea haettiin nuoren metsän hoitoon ensimmäisen kuukauden aikana noin 19 miljoonan euron arvosta.

Metsäkeskus suosittelee hakemaan tukea Metsään.fi-palvelun kautta. Metsänomistaja voi tehdä itse sähköisen hakemuksen palvelussa tai antaa toimijalle suostumuksen oman tilansa tietoihin ja valtuutuksen hoitaa Kemera-asiointia puolestaan. Tähän mennessä hakemuksista noin 75 prosenttia on toimitettu sähköisesti.

- Hakemuksia kannattaa tehdä sitä mukaa, kun kohdealueelle ollaan menossa töihin. Työt voi aloittaa heti, kun hakemus on lähetetty. Myöntämisvaltuuden pitäisi riittää hyvin tänä vuonna saapuviin hakemuksiin, Niskanen arvioi.

Lisätietoja:
Yrjö Niskanen
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

.