Kemera-töihin odotetaan toteutustietoja 32 miljoonan euron arvosta | Metsäkeskus

Kemera-töihin odotetaan toteutustietoja 32 miljoonan euron arvosta

Metsäkeskukselle on tänä vuonna osoitettu Kemera-varoja 63,7 miljoonaa euroa. Toteutusilmoituksia on vastaanotettu 31,7 miljoonan euron edestä, joista 16,7 miljoonaa euroa on jo maksettu tuensaajille.

Käsittelyn eri vaiheissa on toteutusilmoituksia 15 miljoonan euron arvosta. Metsäkeskus voi siis ottaa vastaan uusia toteutusilmoituksia vielä 32 miljoonan euron arvosta.

Jos johonkin työlajiin varattuja varoja ei käytetä kokonaan, varoja voidaan siirtää toisiin työlajeihin

Toteutusilmoituksia käsitellään seuraavasti

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksia käsitellään koko ajan. Kaikilla ennen hakusulkua tehdyillä hakemuksilla on mahdollisuus saada rahoitus, ja töitä kannattaa tehdä reippaasti. Varojen käyttökohde on tiedossa 20 miljoonalle eurolle ja 10 miljoonaa euroa odottaa toteutusilmoituksia.

– Toimijoiden tilanne on hyvin erilainen. Osalle on tehty tänä vuonna rahoituspäätöksiä useita satoja kappaleita, mutta toteutusilmoituksia on tullut vain kymmeniä. Osalla toimijoista taas hyväksyttyjä hakemuksia
on vain joitakin kymmeniä, ja niistä valtaosaan tullut jo toteutusilmoitus. Osalla toimijoita on ilmeisesti työmaareserviä reilusti, kun taas toisilla hyvin niukasti tai ei ollenkaan, palvelupäällikkö Aki Hostikka Suomen metsäkeskuksesta sanoo.

Idässä, kaakossa ja etelässä raivaussahatöiden osuus hyväksytyistä hakemuksista on länttä ja pohjoista suurempi. Näillä alueilla pienpuun keruulla on hoitotöissä suurempi merkitys.

Varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksia voi tehdä sähköisesti Metsään.fi-palvelun kautta syyskuun loppupuolelta alkaen. Tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Myös joillakin toimijoilla alkaa olla valmiuksia sähköisten ilmoitusten tekemiseen. Näiltä osin voi olla perusteltua odottaa sähköisen ilmoittamisen mahdollisuutta. Sähköisiä toteutusilmoituksia ryhdytään käsittelemään heti, kun
niitä saapuu.

Juurikäävän torjunnan maksatuksia tehdään koko ajan. Toteutusilmoitusten viimeinen jättöpäivä oli 31.7.2016. Työlajin Kemera-rahoitus on päättynyt eli uusia hakemuksia ei voi enää tehdä.

Suometsän hoidon ja metsäteiden toteutuksia tallennetaan ja maksetaan normaalisti. Metsäkeskukseen on tullut toteutusilmoituksia 0,15 miljoonan euron edestä, mutta toteutustietoa odotetaan lisää 3,1 miljoonan euron edestä. Näissä työlajeissa uusien hakemusten tekeminen on mahdollista koko ajan.

Lannoituksen maksatukset käynnistyvät syyskuun lopulla. Ympäristötukihakemuksia ja luonnonhoitohankkeita käsitellään normaalisti.

Vanhan Kemera-lain aikaiset hankkeet

Metsäteiden ja kunnostusojitusten toteutusilmoituksia tallennetaan koko ajan. Päättyvien hankkeiden maksatukset käynnistyvät syyskuun lopulla. Käyttö on tiedossa 3,8 miljoonalle eurolle ja toteutustietoa
odotetaan lisää 9,9 miljoonan euron arvosta.

Metsänviljelyjen tukien maksatus käynnistyi elokuun puolivälin jälkeen. Varoja on varattu 7,2 miljoonaa euroa. Lannoitusten maksatus tulee mahdolliseksi syyskuun loppupuolella tietojärjestelmäpäivityksen jälkeen. Käyttökohteita on tiedossa 0,3 miljoonan euron arvosta.

Myöntämisvaltuutta on runsaasti käytettävissä

Hankkeiden hyväksyntään on myöntämisvaltuutta käytettävissä tänä vuonna 88 miljoonaa euroa.

Käyttökohde on tiedossa noin 71 miljoonalle eurolle. Tästä määrästä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeiden hyväksyntään käytetään noin 60 miljoonaa euroa. Nämä hakemukset ovat saapuneet Metsäkeskukseen ennen hakusulkua ja hakemusten alueilla on mahdollisuus saada Kemera-rahoitus. Työt voi normaaliin tapaan aloittaa hakemuksen jättämisen jälkeen ennen hankkeen hyväksymistä.

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hyväksymisprosessi on nyt edennyt 35 miljoonaan euron tasolle ja koko Kemera-summa 43 miljoonan euron tasolle.

Toteutusilmoitukset ja hakemukset tulee lähettää sähköisesti

Metsäkeskus käsittelee Kemera-hakemukset ja toteutusilmoitukset valtakunnallisesti. Toteutusilmoitukset ja rahoitushakemukset pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen
kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi. Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon toteutusilmoitukset pyydetään lähettämään sähköisen palvelun kautta heti, kun se on mahdollista eli vielä tämän kuun aikana.

Tämä jouduttaa asioiden käsittelyä. Toimistoille postissa saapuneet asiapaperit joudutaan skannaamaan ja toimittamaan joka tapauksessa hakemukset-sähköpostilaatikkoon. Hakemusten ja toteutusilmoitusten huolellista laatimista ei voi liikaa korostaa.

Kaikki toimijatiedotteet ja ajankohtaiset Kemera-asiat löytyvät Metsäkeskuksen Ajankohtaista Kemerasta -sivulta.

Lisätietoja

Yrjö Niskanen,
hankehallinnon asiantuntija
Suomen metsäkeskus
puh. 0400 653 863
yrjo.niskanen(at)metsakeskus.fi

Aki Hostikka
palvelupäällikkö
Suomen metsäkeskus
puh. 050 406 8987
aki.hostikka(at)metsakeskus.fi

.