Hirvivahinkokorvausten määrä kasvaa edellisvuodesta | Metsäkeskus

Hirvivahinkokorvausten määrä kasvaa edellisvuodesta

Hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvataan metsänomistajille tänä keväänä noin 2 miljoonalla eurolla. Suomen metsäkeskus maksaa korvaukset metsänomistajille viime vuonna arvioitujen tuhojen perusteella. Metsäalan toimijoille järjestetään huhti-toukokuussa koulutusta hirvituhoarvioinnista.

Metsänomistajat hakivat vuonna 2018 vilkkaasti korvauksia hirvituhoista. Hirvieläinten aiheuttamia metsätuhoja korvataan koko maassa 2 miljoonalla eurolla. Viime vuonna korvauksia maksettiin metsänomistajille 1,4 miljoonaa euroa.

Eniten hirvivahinkokorvauksia maksetaan tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. Korvausten määrä kasvaa eniten Keski-Suomessa, Etelä-Savossa ja Lapissa. Korvausmäärät laskevat Satakunnassa, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä edellisvuoteen verrattuna.

- Hirvieläinten metsätaloudelle aiheuttamista vahingoista ilmoitetaan ehkä enintään kolmasosa, joten metsänomistajien aktiivisuus vaikuttaa myös korvausmääriin, sanoo metsäneuvoja Heikki Kuoppala Metsäkeskuksesta.

Metsäkeskus arvioi viime vuonna hirvieläinvahinkoja 4 800 hehtaarin alalla koko maassa. Hirvivahinkokorvausrahat tulevat valtion varoista, jotka kertyvät metsästäjien hirvilupamaksuista.

Lisätietoa arvioiduista hirvieläinvahinkokorvauksista maakunnittain on Metsäkeskuksen media-aineistoissa.

Metsäalan toimijoille koulutusta hirvituhojen arvioinnista

Hirvituhoja esiintyy tyypillisesti noin kolmen metrin mittaisissa mäntytaimikoissa. Hirvet syövät puuntaimien oksia, latvuksia ja kuorta sekä katkovat puunrunkoja, mikä heikentää taimikon kasvua. Vahingot ovat lisääntyneet viime vuosina myös taimikkovaihetta varttuneemmissa metsissä.

Metsäkeskus järjestää hirvituhoarvioinnista koulutusta metsäalan toimijoille sekä riistanhoitoyhdistysten ja Riistakeskuksen toimihenkilöille huhti-toukokuussa eri puolilla Suomea. Maksuton koulutus sisältää lyhyen sisäosuuden, jonka jälkeen käydään 2-3 maastokohteella.

Koulutuksiin voi ilmoittautua Metsäkeskuksen Koulutukset ja tapahtumat -sivuilta.

Lisätietoa hirvivahinkoarvioinnista, vahinkokriteereistä ja korvauskäytännöstä on Metsäkeskuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Heikki Kuoppala
metsäneuvoja
Suomen metsäkeskus
p. 050 3140 394
heikki.kuoppala(at)metsakeskus.fi

.