Blogi

Julkaistu 2.2.2016
kirjoittajalta Markku Remes
Kovat pakkaset jäädyttivät pehmeiköt ja huonokuntoisetkin metsäautotiet kulkukelpoisiksi lähes lumettomassa maassa. Puutavarayhtiöt ovat sulattelemassa usean lauhan talven aikana kertynyttä talvikorjuuleimikkoreserviään: urakoitsijat tekevät nyt pitkää päivää metsissä. Myös jäätien tekijät ovat olleet töissä, jotta saarihakkuitakin voitaisiin talvikeleissä tehdä.
Julkaistu 27.1.2016
kirjoittajalta Anssi Juujärvi
Yksityismetsien 10-vuotinen laserkeilauskierto on puolessa välissä ja metsävaratietojen laatu herättää edelleen keskustelua. Mitä laadusta tiedetään nyt?
Julkaistu 4.1.2016
kirjoittajalta Henna Etula
Metsäkeskus on kerännyt hilamuotoista metsävaratietoa vuodesta 2010 saakka. Puustohilalla tarkoitetaan metsävaratietoa, jota kerätään 16 x 16 metrin kokoisille ruuduille. Näille ruuduille tuotetaan tiedot puuston pituudesta, keskiläpimitasta, runkoluvusta, iästä ja tilavuudesta puulajeittain. Lisäksi ruudulle tuodaan tiedot maapohjasta sekä kasvupaikkaluokasta.
Julkaistu 14.12.2015
kirjoittajalta Anna Rakemaa
Olen syksyn aikana saanut selvitellä tämänvuotisen Kemera-hässäkän syitä ja syviä sekä omalle väelle, eduskunnalle että itselleni. Lakiuudistuksen ja sitä seuranneen hallinnon menettelyissä on monia hankalaksi koettuja asioita, joita paremmalla suunnittelulla olisi voitu välttää.
Julkaistu 9.12.2015
kirjoittajalta Anssi Niskanen
Metsäala etenee kohti sujuvaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia. Puukaupan, metsänkäyttöilmoituksen ja pian myös Kemera-hakemuksen voi tehdä netissä – papereista siirrytään sähköiseen asiointiin. Myös Metsäkeskus kulkee määrätietoisesti kohti sähköisiä palveluja.
Julkaistu 25.11.2015
kirjoittajalta Antti Pajula
Juha Sipilän hallituksen yhden kärkihankeen tavoitteena on varmistaa puun liikkeelle saanti yksityismetsistä tilanteessa, jossa metsäteollisuuden puun käyttö lisääntyy parissa kolmessa vuodessa noin 10 miljoonaa kuutiometriä. Puun tarjontaa lisätään nopeuttamalla metsätilojen sukupolvenvaihdoksia ja parantamalla metsätilarakennetta verotuksen keinoin. Lainsäädäntö uudistuu näillä näkymin vuoden...
Julkaistu 17.11.2015
kirjoittajalta Henna Etula
Karttapalvelut ovat viime vuosina tulleet kuluttajien saataville ja suuri osa meistä niitä jo käyttääkin. Tähän on johtanut tekniikan kehitys monella saralla. Yhdysvallat on vapauttanut GPS-satelliitit siviilikäyttöön, tietokoneet ovat kutistuneet taskuun mahtuviksi älypuhelimiksi ja laitteet ovat yhteydessä toisiinsa tietoverkkojen avulla. Järjestelmiä, joilla erilaista karttatietoa hallitaan,...
Julkaistu 15.10.2015
kirjoittajalta Pertti Syrjälä
Metsänomistajatilaisuudessa metsänsä hyvin tunteva rouva kummeksui, miksi hänen männikössään tehty hakkuu ei näy Metsään.fi -palvelussa? Metsäasiat rouva oli hoitanut tutun toimijan kanssa ja työ oli ollut aina säntillistä. Rouvan oletus tietenkin oli, että tehty toimenpide välittyisi automaattisesti ja reaaliajassa tilan tietoihin. Tietoihin,...
Julkaistu 30.9.2015
kirjoittajalta Ilkka Koivisto
Metsälaki uudistui vajaat pari vuotta sitten. Muutosta pidettiin suurena, kun metsänomistajille annettiin lain puolesta hyvin suuret vapaudet käsitellä metsäänsä. Odotettiin uusia tuulia metsien hoitoon ja hakkuuseen. Laki sääntelee oikeastaan vain kolmea asiaa: harvennuksen jälkeistä puuston määrää, uudistamisvelvoitetta ja arvokkaita luontokohteita. Suurin huomio kohdistui eri-ikäisrakenteisen...
Julkaistu 14.9.2015
kirjoittajalta Raito Paananen
Tilakohtainen metsäsuunnitelma on pitänyt hyvin pintansa metsätilan omistuksen ja metsätalouden perustietopakettina. Sisältöä ja ulkoasua on ajan hengen mukaan viilattu mutta perusajatus on säilynyt. Tuote on havaittu hyväksi. Nyt metsänomistajille kaupiteltavan suunnitelman ohella tarjolla on myös julkisin varoin kerättyä  metsävaratietoa...