Blogi

Julkaistu 12.7.2016
kirjoittajalta Anna Rakemaa
Natura-2000 verkostolla turvataan EU:n luontodirektiivin ja lintudirektiivin määrittämiä lajeja ja elinympäristöjä. Koska suojeltavat kohteet ja lait ovat moninaisia, Natura-ohjelma on rakennettu eri lakien pohjalta tapahtuvan suojelun varaan. Siksi myös Natura- kohteiden suojelutavoitteet ja -toimenpiteet vaihtelevat kohteittain. 
Julkaistu 7.6.2016
kirjoittajalta Veikko Iittainen
Metsäkeskuksen metsävaratiedosta ja Metsään.fi-palvelusta on keskusteltu viime aikoina paljon. Tämä kertoo minusta selkeästi, että metsävaratiedolle on tarvetta ja sitä käytetään. Tiedon käyttökelpoisuudesta ja laadusta on kuitenkin erilaisia näkemyksiä. Tiedon hyödyntäjillä on myös...
Julkaistu 30.5.2016
kirjoittajalta Anssi Niskanen
Metsäteollisuus, MTK ja ympäristöjärjestöt ovat kantaneet yksituumaisesti huolta siitä, että Metsäkeskukselle on aiempaa vähemmän kohdennettu varoja METSO-ohjelman toteutukseen. Vaikka METSO-...
Julkaistu 17.5.2016
kirjoittajalta Ari Nikkola
Saatiin Kemera solmuun, tiukkaan solmuun.  Solmua toukokuun yön valoisina tunteina vielä ansiokkaasti kiristettiin, kun hakemuksia tulvi Metsäkeskukseen ovista ja ikkunoista. Hakemuksia on yksinkertaisesti liian paljon suhteessa siihen, paljonko päätöksiin on rahaa. Ministeriöllä ei oikein ollut muuta mahdollisuutta kuin...
Julkaistu 20.4.2016
kirjoittajalta Ismo Minkkinen
Miksi meillä on metsätietoa? Tämä kysymys jää usein vastaamatta, kun riennetään vaatimaan julkisilla varoilla kerätyn tiedon avaamista vapaaseen käyttöön. Jo vuosituhannen vaihteessa erään toisen viraston kollegan kanssa hämmästelimme tulokulmaa, jolla EU vaati julkisten tietojen avaamista vapaaseen käyttöön. Ajatuksena tuntui olevan,...
Julkaistu 11.4.2016
kirjoittajalta Jarmo Mulari
Oletteko joskus yrittäneet pelata jotain joukkuepeliä puutteellisilla säännöillä? Minä olen, ja eihän siitä oikein mitään tullut, tai tuli – riita. Joissakin yhteyksissä säännöt ovat hyvinkin paikallaan ja oleellisia asioiden sujumisen kannalta, esimerkiksi metsän yhteisomistuksessa. Suomessa sääntöjä riittää – välillä tuntuu, että jopa liikaakin. Monet asiat ovat hyvinkin tiukasti säänneltyjä ja...
Julkaistu 10.3.2016
kirjoittajalta Björn Stenmark
Vuonna 2002 käynnistynyt Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSO on ollut menestystarina suomalaisen luonnonsuojelun historiassa, ja on sitä edelleen. Pienin keinoin on saatu ihmeitä aikaan luonnon hyväksi. Suuren metsänomistaja- ja metsäammattilaisjoukon asenteet suojelua kohtaan ovat muuttuneet merkittävästi. METSOn...
Julkaistu 3.3.2016
kirjoittajalta Jorma Tolonen
Metsäkeskuksen kesäharjoittelupaikat ovat nyt haettavissa. Taloudellisesta tilanteesta huolimatta haluamme tarjota metsäalalla opiskeleville mahdollisuutta kesätöihin ja tutkinnon edellyttämiin harjoitteluihin, osin myös itsekkäistä syistä.
Julkaistu 23.2.2016
kirjoittajalta Ari Eini
Keski-Suomessa järvien isommat saaret on perinteisesti nimetty saloiksi. Viime viikkoina uutisissa keikkunut Ärjänsaari kääntyikin omassa mielessäni oitis Ärjänsaloksi – mikä taas toi mieleeni Kari Kuuvan 1960-luvun hitin Lärvätsalosta. Aikamoisen shown Ärjänsaari saikin aikaan: twitterissä kuvailtiin mitä...
Julkaistu 18.2.2016
kirjoittajalta Björn Stenmark
METSO-programmet som startade 2002 har varit – och är – en stor framgång i naturskyddet i Finland. Med små medel har underverk skett i naturen. Hos den stora massan skogsägare och skogsfackmän har attityderna ändrat drastiskt. Målet med METSO är att stoppa tillbakagången av hotade arter och att skydda skogsnaturens mångfald.