Blogi

Julkaistu 10.5.2017
kirjoittajalta Yrjö Niskanen
Kun kävelee metsässä, niin siellä näkee kaikenlaista – myös kaikenlaista tuhoa. Syksyllä näkee kellastuneita ja tuhoutuvia neulasia, kaatuneita ja tuhoon tuomittuja puita, pystyyn kuolleita kuusia, maahan pudonneita tuhoutuvia oksia ja puun lehtiä. Mätänevien lehtien haju ei ole mieltä ylentävä. Onko metsätuho vain katsojan silmässä? Nyt keväällä näin palokärjen hakkuunjälkiä isoissa...
Julkaistu 2.5.2017
kirjoittajalta Tanja Lepistö
Metsäenergianeuvonnassa on viime vuosina kehotettu kuivattamaan energiapuu ennen sen polttamista. Alkuvuodesta uutisoitiin, että kaatotuore hake palaisikin lämpölaitoksessa iloisesti hyvällä hyötysuhteella. Uutisen mukaan oikeanlaisissa laitoksissa tuoreesta hakkeesta saadaan enemmän energiaa kuin poltettavasta kuivasta hakkeesta. Onko...
Julkaistu 24.3.2017
kirjoittajalta Markku Remes
Joukko asiantuntijoita lausui perjantaina 24.3.2017 huolensa siitä, että nykyisen hallituksen tavoitteet Suomen metsien puun käytön lisäämisestä vähentävät metsiemme monimuotoisuutta ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Huoli on toki ymmärrettävä, mutta meillä on kaikki edellytykset siihen, että metsämme toimivat lisääntyneestä puun käytöstä huolimatta edelleen hiilinieluina ja talousmetsiemme...
Julkaistu 8.3.2017
kirjoittajalta Björn Stenmark
Läs bloggen på svenska. Hankala ja vaativa metsänomistaja on harvinaisuus. Hankalalla tarkoitan sellaista asiakasta, joka uskaltaa vaatia vastauksen miksi-kysymykseen. Kysymys pitäisi esittää niin monta kertaa, että metsänomistaja tietää, millaisia seurauksia tietyllä toimenpiteellä on hänen metsässään. On olemassa monia toimijoita ja runsaasti palveluja, joista...
Julkaistu 10.2.2017
kirjoittajalta Ari Eini
Metsäkeskuksen metsänhoidon johtava asiantuntija Markku Remes kirjoitti tammikuun alussa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla tärkeästä aiheesta eli metsiemme viljelyalojen pienenemisestä. Olemme saaneet Metsäkeskukseen paljon palautetta kirjoituksesta. Osa palautteen antajista on toivonut, että ongelman sijaan kertoisimme hyvää tarinaa emmekä arvostelisi metsälakia tai syyllistäisi...
Julkaistu 12.1.2017
kirjoittajalta Rauno Numminen
Metsätalous on yritystoimintaa ja siihen liittyviä ratkaisuja voi ja kannattaa harkita siltä pohjalta. Metsään kohdistuvat menot voi mahdollisuuksien mukaan rahoittaa puun myyntituloilla. Palkat, eläkkeet ja muut tulot kannattaa käyttää elämiseen.  Tämä on ainakin osittain mahdollista, kun hyödyntää seuraavanlaista verosuunnittelua. Metsänomistaja maksaa pystykaupassa ennakkoverona 20 prosenttia...
Julkaistu 16.11.2016
kirjoittajalta Tanja Lepistö
Sana bioenergia on tuonut viime vuosikymmenten ajan mieliin kaukolämmön tuottamisen metsähakkeella. Taajamien kaukolämmöt siirtyivät öljystä lähienergiaan ja kaupungit tuottivat hyvällä hyötysuhteella puulla ja turpeella asukkaille lämmön ja sähkön valtakunnan verkkoon yhteistuotantolaitoksilla, jotka ovat oiva esimerkki ensimmäisen aallon ratkaisusta energiatehokkuuden saralla.
Julkaistu 27.10.2016
kirjoittajalta Henna Etula
Metsäkeskus järjesti syksyn aikana metsävaratiedon laatupäivät Kuopiossa, Tampereella, Helsingissä ja Rovaniemellä. Päivien tarkoituksena oli antaa osallistujille realistinen kuva metsävaratiedon laadusta. Lisäksi käsiteltiin metsävaratiedon hyödyntämismahdollisuuksia. Palautteen perusteella päivät tarjosivatkin ammattilaisille uutta tietoa ja ajattelemisen aihetta.
Julkaistu 20.10.2016
kirjoittajalta Anssi Niskanen
Laki Suomen metsäkeskuksesta tuli voimaan tammikuun alussa 2012. Sen ytimessä olivat liiketoiminnan eriyttäminen julkisista palveluista sekä 13 itsenäisen Metsäkeskuksen yhdistäminen. Lakia uudistettiin tammikuussa 2015, jolloin lakkautettiin Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt. Niiden tilalle muodostettiin viisi palvelualuetta huolehtimaan töiden järjestämisestä ja alueellisesta vaikuttavuudesta...
Julkaistu 7.10.2016
kirjoittajalta Tanja Lepistö
Energiapolitiikka on hankala kakku, jonka ainesosista energiayrittäjän olisi hyvä olla kärryillä. Raaka-aineina ovat globaalit ilmastosopimukset ja päästökaupat, ennalta-arvaamattoman runsas liuskekaasutuotanto USA:ssa ja sen vaikutus kivihiilen hintaan. Meillä mausteeksi lisätään EU:n sisäistä sääntelyä muun muassa päästöttömän energiantuotannon tavoitetasoista ja biopolttoaineiden...