Veikko Iittainen: Aktiivisuuskortin avulla metsä mielessä | Metsäkeskus

Veikko Iittainen: Aktiivisuuskortin avulla metsä mielessä

Aktiivisuuskortti olisi myönteinen näkökulma oman metsän suunnitelmalliseen omistamiseen.

Nyt puhutaan paljon uusista metsäteollisuuden investoinneista, jotka tuovat mukanaan tarpeen puumyyntimäärien kasvattamiseen. Samalla käydään myös keskustelua metsien käytön kestävyydestä. Metsänomistajan voikin olla hankala hahmottaa, mitä omille metsille pitäisi tehdä: hakata, harventaa, suojella vai ei tehdä mitään?

Yhtä viisastenkiveä kysymykseen ei löydy, mutta päätöksentekoa auttaa, jos omalla kohdallaan ensinnäkin tuntee oman metsänsä ja sen tarjoamat mahdollisuudet ja sitten pyrkii tekemään tietoisia päätöksiä. Päätöstentekoon saa tarvittaessa apua ammattilaisilta.

Aktiivisten metsänomistajien määrä (niiden, jotka tuntevat metsänsä ja joilla on suunnitelma tulevaisuutta varten) voisi olla suurempi metsien tilan ja metsäomaisuuden hoidon näkökulmasta. Mitä voisimme Metsäkeskuksessa tehdä kannustaaksemme tietoiseen metsänomistajuuteen?

Yksi ideani on metsänomistajan aktiivisuuskortti. Aktiivisuuskortin käytännön muodolla, sähköinen, paperinen vai kuvaannollinen, ei oikeastaan ole suurta merkitystä. Pääasia on, että metsänomistajalle tarjottaisiin kannustava mittaristo oman aktiivisuuden seurantaa ja parantamista varten, jota hän myös itse pystyisi seuraamaan. Käytännössä aktiivisuuspisteitä saisi esimerkiksi pienistä tai isoista toimenpiteistä metsässä (hoito, hakkuu, suojelu). Kortin avulla näkisi, millä aktiivisuudella keskimääräiseen metsänomistajaan verrattuna on toiminut ja mitä metsässä on viimeksi tehty.

Metsäkeskuksessa voitaisiin seurata aktiivisuuskorttien tietoja. Kun metsänomistajan aktiivisuus on selkeästi keskiarvoa pienempää tai on kulunut vaikkapa kymmenen vuotta ilman mitään aktiviteettia, ottaisimme metsänomistajaan yhteyttä ja kysyisimme,  mitä tavoitteita ja toimenpiteitä hänellä on metsänsä suhteen.

Aktiivisuuskortti olisi myönteinen näkökulma oman metsän suunnitelmalliseen omistamiseen. Se myös kannustaisi hoitamaan sekä hyödyntämään omaa metsää, ylipäätään pitäisi metsän mielessä.

Veikko Iittainen
veikko.iittainen(at)metsakeskus.fi
@VeikkoIittainen

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Veikko Iittainen

Veikko Iittainen on kangasalalainen metsätalousinsinööri (YAMK), joka katselee metsäalaa laajasta näkökulmasta ja miettii uusia lähestymistapoja. Harrastuksissa metsä on keskeisessä roolissa kävelyillä, juostessa ja hiihtäessä. Henkisen työn rasituksiin parhaat keinot ovat metsässä urheilu ja takkatuleen tuijottaminen.

.