Mika Nousiainen: Kantavuus kuntoon metsäteillä | Metsäkeskus

Mika Nousiainen: Kantavuus kuntoon metsäteillä

Viime syksy ja alkutalvi näyttivät, mikä merkitys on tierungon kuivana pitämisellä metsätien kantavuudessa. Kun vesi seisoo sivuojissa, on varmaa, että tierunko pysyy märkänä, eikä tierungon kantavuus riitä raskaan kaluston vaatimuksille. Näin on käynyt ja näin käy lukemattomilla metsäteillä.

Pahimmillaan tilanne menee siihen, että metsäteollisuuden tuotantolaitoksia joudutaan sulkemaan raaka-aineen vaikeutuneen saatavuuden takia, eikä vähempiarvoisia energiapuuositteita saada metsäteiden varsilta kustannustehokkaasti käyttöpaikoille. Myös huonokuntoisten metsäteiden kovasti lisääntyneet sorastuskustannukset kohottavat kynnystä hyödyntää hakkuumahdollisuuksia.

Tierungon kuivatus tuo säästöjä

Metsäteiden kunnossapidossa ja perusparannuksissa tierungon kuivatus on tärkein toimenpide. Jos se jää vaillinaiseksi, on lisäsorastuksen merkitys marginaalinen. Tierungon kuivatus tuo säästöjä sorastuksessa. Elävästä elämästä on hyviä esimerkkejä varsinkin savikkomaapohjilla.

Eteläisessä Suomessa tehdyssä yksityistien perusparannushankkeessa tehtiin kantavuusmittaus hankkeen suunnitteluvaiheessa. Tällöin päällysrakennemäärän lisäystarpeeksi tuli 5 600 tonnia. Tiellä tehtiin kuitenkin perusparannus kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa laitettiin tierungon kuivatus kuntoon. Puoli vuotta tästä tehtiin uusi kantavuusmittaus. Tällöin päällysrakenteen lisäykseksi tuli enää 1 500 tonnia.

Kuivatustoimenpiteillä saatiin päällysrakenteiden määrää pienennettyä yli 70 prosenttia. Rahassa tämä tarkoittaa yli 50 000 euron säästöä tiekunnalle.

Laatua tiehankkeen toteutukseen

Laadukas metsätien perusparannushanke sisältää tavalla tai toisella selvityksen tavoitekantavuuden saavuttamiseen tarvittavista toimenpiteistä. Kantavuuden mittaukset tulisi suorittaa tierungon kuivatustoimenpiteiden jälkeen. Tämä on uutta ajattelua monelle, mutta käytännössä erittäin helposti toteutettavissa.

Hyvä tapa on teettää kantavuusmittaus alan ammattilaisella. Mittaustuloksen lisäksi raportti sisältää lisäsorastuksen tarpeen paaluväleittäin.

Metsäteistä kaivataan tietoa

Suomessa on metsäteitä noin 125 000 kilometriä. Ne on pääosin rakennettu viimeisten 50 vuoden aikana. Tänä päivänä meillä ei kuitenkaan ole missään järjestelmässä tietoa siitä, missä kunnossa metsätiemme ovat kantavuuden osalta.

Kantavuusmittaus on yksi hyvä toimenpide kerätä pohjatietoa paikkatietoon metsäteistämme. Sillä voisimme palvella hyvin sekä tiekuntia että metsäteitä käyttäviä alan toimijoita. Koko metsätiestömme läpikäynti on suuri urakka, mutta ei sitä tarvitse yhdessä kesässä tehdä. Joskus isokin urakka on aloitettava.

Mika Nousiainen

Kirjoittaja on metsänhoitaja ja metsäteiden johtava asiantuntija Pohjois-Karjalasta. Nousiaisen työura on pyörinyt metsänparannuksen kiehtovassa maailmassa. Vapaa-ajalla samoilu metsässä marjasankon tai kiväärin kanssa, ilman hirvikärpäsiä, on parasta stressin poistoa. Pannukahvit kuksasta ovat metsäpäivän kohokohta.

.