Jorma Tolonen: Miksi Metsäkeskus hakee kesäharjoittelijoita? | Metsäkeskus

Jorma Tolonen: Miksi Metsäkeskus hakee kesäharjoittelijoita?

Metsäkeskus on eturivin toimija metsätiedon keräämisessä.

Metsäkeskuksen kesäharjoittelupaikat ovat nyt haettavissa. Taloudellisesta tilanteesta huolimatta haluamme tarjota metsäalalla opiskeleville mahdollisuutta kesätöihin ja tutkinnon edellyttämiin harjoitteluihin, osin myös itsekkäistä syistä.

Palkkaamme tulevana kesänä 3-4 kuukauden ajaksi noin 15 opiskelijaa. Kesäharjoittelupaikat sijoittuvat ensisijaisesti metsävaratiedon keruun maastotehtäviin eri puolille maata. Metsävaratietojen keruu on uudistumassa ja itse asiassa uudistunutkin perinteisestä maastossa tehtävistä mittauksista kaukokartoituspohjaiseen tiedon hankkimiseen. Tässä työssä Metsäkeskus on eturivin toimija.

Maastomittauksia tarvitaan kuitenkin edelleen ja tähän työhön tarvitsemme alan perusteet hallitsevia tekijöitä. Tarjolla olevat tehtävät käsittävät laserkeilausaineiston tulkinnassa tarvittavien maastokoealojen mittausta ja sellaisten metsikkökuvioiden tarkistamista maastossa, joiden osalta kaukokartoituksella hankittu tieto on vielä epätarkkaa.

Kaukokartoituspohjainen metsävaratietojen keruu ja ylläpito on monipuolinen, useista eri työvaiheista koostuva haastava prosessi. Se on sekoitus metsän mittausta, paikkatiedon hallintaa ja analysointia sekä ilmakuvaus- ja keilaustekniikkaa. Pääset muutaman kuukauden harjoittelujakson aikana tutustumaan siihen ja saat kuvan, missä vaiheessa nopeasti kehittyvässä tiedonhankinnassa tällä hetkellä ollaan.

Moni nykyinen metsäkeskuslainen on tullut sisään taloon kesätyön kautta. Henkilöstömme on tehtäviinsä sitoutunutta ja monilla on pitkä työhistoria Metsäkeskuksessa. Tämä kertoo siitä, että henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi ja työyhteisön hyväksi. Haluamme olla arvostettu ja hyvä työpaikka, vaikka julkinen sektori onkin tällä hetkellä murroksessa.

Entä ne itsekkäät syyt? Metsäkeskus tarvitsee jatkossakin osaavaa työvoimaa ja harjoittelu on hyvä tapa tutustua puolin ja toisin. Sinä voit olla juuri se tarvitsemamme ja toivomamme henkilö, joka tuo mukanaan taloon uutta osaamista ja uusia ajatuksia.

Jorma Tolonen
jorma.tolonen(at)metsakeskus.fi

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Jorma Tolonen

Kirjoittaja on pitkään Kainuussa työskennellyt metsänhoitaja, joka nykyisin toimii Suomen metsäkeskuksen hallintojohtajana Lahdessa. Vapaa-ajalla hän on aktiivinen luonnossa liikkuja Salpausselän harjumaisemissa.

.