Jarmo Mulari: Yhteismetsässä pelataan sovittujen sääntöjen mukaisesti | Metsäkeskus

Jarmo Mulari: Yhteismetsässä pelataan sovittujen sääntöjen mukaisesti

Yhteismetsän osakas voi nukkua yönsä rauhassa.

Oletteko joskus yrittäneet pelata jotain joukkuepeliä puutteellisilla säännöillä? Minä olen, ja eihän siitä oikein mitään tullut, tai tuli – riita. Joissakin yhteyksissä säännöt ovat hyvinkin paikallaan ja oleellisia asioiden sujumisen kannalta, esimerkiksi metsän yhteisomistuksessa.
Suomessa sääntöjä riittää – välillä tuntuu, että jopa liikaakin. Monet asiat ovat hyvinkin tiukasti säänneltyjä ja usein myös kankean byrokratian ympäröimiä. Toisaalta jotkut säännöt ovat tärkeitä ja oleellisia asioiden sujumisen kannalta.

Yhteismetsälaki antaa raamit ohjesäännölle, jonka mukaisesti yhteismetsän toiminta järjestetään. Yhteismetsässä pelisäännöt ovat kunnossa ja väitän, että homma toimii.

Yhteismetsien määrä lisääntyy kiihtyvää tahtia

Vuonna 2003 voimaan tulleella yhteismetsälakimuutoksella haluttiin edistää uusien yhteismetsien syntymistä ja niiden kehittymistä. Muutoksella väljennettiin sääntelyä ja samalla sallittiin uuden yhteismetsän perustaminen maanomistajien keskinäisellä sopimuksella. Lakimuutos ja yhteismetsätiedotuksen lisääminen ovat alkaneet tuottaa tulosta, ja sittemmin yhteismetsiä on syntynytkin runsaasti.

Suomen 350 yhteismetsästä noin puolet on perustettu viiden edellisen vuoden aikana. Metsäkeskuskin on antanut oman panoksensa yhteismetsätiedotukselle ja työ tällä saralla jatkuu edelleen. Uusien yhteismetsien perustaminen ja vanhojen yhteismetsien laajenemisen tukeminen on kirjattu myös Metsäkeskuksen tavoitteisiin.

Ohjesääntö tuo toimintaan ryhtiä ja varmistaa tasapuolisen kohtelun

Yhteismetsälle laaditaan selkeät säännöt jo perustamisvaiheessa. Yhteismetsän yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista asiakirjoista on ohjesääntö. Ohjesääntö sisältää nimensä mukaisesti ohjeet ja säännöt yhteismetsän käytännön toiminnan järjestämistä varten.

Yhteismetsälaki luo raamit ohjesäännön laatimiselle. Toisin sanoen, ohjesääntö ei saa olla yhteismetsälain vastainen. Metsäkeskus valvoo lain noudattamista ja vahvistaa toimintansa aloittavan yhteismetsän ohjesäännön. Sama toistuu, jos ohjesääntöön tehdään myöhemmin muutoksia. Yhteismetsälaki ja sen noudattamisen valvonta on ennen kaikkea yhteismetsän osakkaan etu.

Yhteismetsälaki ja ohjesääntö tuovat yhteismetsän toimintaan selkeyttä ja ryhtiä. Laki lähtee siitä, että kenenkään etua ei saa loukata. Selkeiden ja tasapuolisten sääntöjen merkitys korostuu etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa osakkaat eivät tunne toisiaan.

Yhteismetsä on houkutteleva asiakas ja yhteistyökumppani

Yhteismetsälaki turvaa yhteismetsän osakaskunnan ja yksittäisen osakkaan etua. Laki määrittelee toiminnalle selkeät vastuut ja velvoitteet, jolloin yhteismetsän osakas voi nukkua yönsä rauhassa. Yhteismetsä ei siis ole mikään epämääräistä toimintaa pyörittävä pelureiden pelikenttä, vaan vakavasti otettava metsätalouden harjoittaja.

Yhteismetsät ovatkin hyvin arvostettuja kumppaneita eri toimijoiden keskuudessa. Tämä arvostus oli selvästi havaittavissa myös juuri päättyneillä Suomen yhteismetsäpäivillä Lahdessa.

Jarmo Mulari
jarmo.mulari(at)metsakeskus.fi

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Jarmo Mulari

Kirjoittaja on metsätalousinsinööri, joka työskentelee metsätilarakenteen asiantuntijana Kajaanissa. Parhaillaan käynnissä olevat YAMK-opinnot ja 5-vuotias poika pitävät huolen, että vapaa-ajalla riittää tekemistä. Mökille ja luontoon on silti aika-ajoin päästävä.

.