Henna Etula: Oodi metsikkökuvioille | Metsäkeskus

Henna Etula: Oodi metsikkökuvioille

Siinä missä suuret toimijat haluavat käyttää hilatietoa, pienemmillä toimijoilla ja metsänomistajilla ei ole tietojärjestelmiä tai halua hilatiedon käsittelyyn.

Metsäkeskus on kerännyt hilamuotoista metsävaratietoa vuodesta 2010 saakka. Puustohilalla tarkoitetaan metsävaratietoa, jota kerätään 16 x 16 metrin kokoisille ruuduille. Näille ruuduille tuotetaan tiedot puuston pituudesta, keskiläpimitasta, runkoluvusta, iästä ja tilavuudesta puulajeittain. Lisäksi ruudulle tuodaan tiedot maapohjasta sekä kasvupaikkaluokasta.

Hilamuotoisen tiedon ohella Metsäkeskus on tuottanut koko ajan metsikkökuviokohtaista tietoa – löydät sen Metsään.fi-palvelusta. Kuviorajaukset on tuotettu yhdistämällä tuoreeseen kaukokartoitusaineistoon perustuvaa automaattisesti tuotettua kuviointia vanhaan kuvioraja-aineistoon sekä korjaamalla koneellisesti tehtyä työtä ihmistyönä. Yksittäisen metsikkökuvion tiedot tuotetaan kuviolla sijaitsevien hilaruutujen keski- ja summatunnuksina.

Viimeisen vuoden aikana metsäalan toimijat ovat kiinnostuneet hilamuotoisesta metsävaratiedosta yhä näkyvämmin. Tarkin mahdollinen metsävaratieto halutaan käyttöön ja siitä edelleen jalostettavan tiedon raaka-aineeksi. Vaatimuksia on kuultu myös siitä, että Metsäkeskuksen ei kannattaisi satsata resursseja kuviokohtaisen metsävaratiedon tuottamiseen.

Hilahypetyksestä huolimatta liputan edelleen vahvasti kuviokohtaisen metsävaratiedon puolesta. Tiivistän ajatukseni ajan hengen mukaisesti kolmen kohdan listaksi:

1. Tasapuolisuus

Metsäkeskus haluaa olla metsäalan suunnannäyttäjä ja kokoava voima. Tavoitteenamme on palvella tasapuolisesti sekä metsänomistajia että metsäalan toimijoita.

Siinä missä suuret toimijat haluavat käyttää hilatietoa, pienemmillä toimijoilla ja metsänomistajilla ei ole tietojärjestelmiä tai halua hilatiedon käsittelyyn. Osa haluaa tuottaa käyttämänsä tiedon itse, osa taas haluaa valmiimpaa tietoa.

Metsäkeskus haluaa palvella puolueettomasti kaikkia ja tuottaa tietoa eri tarpeisiin eri käyttäjille.

2. Tekniikka

Hilatietoa käsittelevien tahojen on syytä hankkia riittävästi rautaa konepellin alle, sillä 16 x 16 metrin ruutuja mahtuu Suomeen… aika monta.

Otetaan esimerkkinä yksi Metsäkeskuksen inventointialue, jonka metsätalousmaan pinta-ala on 190 000 hehtaaria (1,3 % Suomen metsätalousmaan pinta-alasta). Tällä alueella on noin 12 000 000 hilaruutua.

Kuviokohtaisesti tarkasteltuna sama tietomassa on tiivistetty 175 000 metsikkökuvioon, ja tiedon käytettävyys on selkeästi paremmalla tasolla.

3. Kuvioihin perustuva metsätalous

Suomen metsätalous on perustunut kymmeniä vuosia puuston käsittelyyn metsikkökuvioittain. Vaikka muuttunut metsälaki antaa enemmän mahdollisuuksia eri-ikäisrakenteisen metsän kasvatukseen tähtääviin hakkuisiin, tasaikäisrakenteinen metsänkäsittely on edelleen valtamenetelmä.

Kuviot eivät ole kadonneet maastosta mihinkään, ei siis hukata niitä myöskään tietokannasta. Ja koska kuvioita tarvitaan, kannattaa ne tuottaa keskitetysti mahdollisimman automaattisin menetelmin.

Siis puustohila vai kuviokohtainen metsävaratieto? Kysymys ei ole joko tai vaan sekä että: aineistoja voi ja kannattaa käyttää rinnakkain. Itse aloittaisin metsävaratiedon hyödyntämisen monessa tilanteessa valmiista kuvioaineistosta. Mikäli se ei ole jostain syystä ole käyttökelpoista, siirtyisin puustohilan käyttöön ja tuottaisin uudet kuviokohtaiset tiedot hilan avulla itse muokkaamilleni kuvioille.

Innovatiivisella hetkellä ryhtyisin tarkastelemaan puustohilaa ennakkoluulottomasti ja tuottaisin sen avulla jotakin hyödyllistä, mitä kukaan muu ei ole vielä keksinyt tehdä. Toivottavasti ainakin sinulla on innovatiivinen hetkesi!

Henna Etula
henna.etula(at)metsakeskus.fi

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Henna Etula

Kirjoittaja on seinäjokelainen metsänhoitaja ja geoinformatiikan tohtori, joka työskentelee Metsäkeskuksessa metsätietopäällikkönä. Etulalla on monta rautaa tulessa niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Välillä tämä johtaa erinomaiseen lopputulokseen, välillä langat ovat vähän solmussa kirjaimellisestikin.

.