Björn Stenmark: METSO och emotionella impediment – tunnearvometsä | Metsäkeskus

Björn Stenmark: METSO och emotionella impediment – tunnearvometsä

Antar man att de flesta emotionella impediment är cirka en hektar stora så har METSO-målen överskridits för länge sedan.

METSO-programmet som startade 2002 har varit och är en stor framgång i naturskyddet i Finland. Med små medel har underverk skett i naturen. Hos den stora massan skogsägare och skogsfackmän har attityderna ändrat drastiskt. Målet med METSO är att stoppa tillbakagången av hotade arter och att skydda skogsnaturens mångfald. Hektarmålsättningen är att fram till år 2025 skydda 82 000 hektar skog med miljöstöd och naturvårdsprojekt.

Frivillighet och kommunikation

Den viktigaste nyckeln till METSOs framgång är frivillighet. Att helt utan diktat kunna diskutera på jämnlika villkor är unikt. Kommer man inte överens så rivs pappren. För att komma så långt krävdes det och krävs attitydförändringar hos alla inblandade parter. Under hela METSO-programmet har information, utbildning och kommunikation varit viktiga element i processen.

I nuläget är drygt hälften av hektarmålet uppnått. En utmaning framöver är att staten inte har möjlighet att ersätta skogsägarna med samma villkor som tidigare och därför behövs nya sätt att trygga den biologiska mångfalden.

Ett sätt är att lyfta fram emotionella impediment, tunnearvometsä heter det på finska.

Emotionella impediment

Begreppet emotionella impediment framförde en tidigare kollega till mig under en kaffepaus för flera år sen. Vad är då ett emotionellt impediment? Enligt kollegan är det ett skogsområde som skogsägaren hyser så stora känslor för att hen inte kan bedriva skogsbruk där. Orsakerna till att området har blivit ett emotionellt impediment är lika många som skogsägarna i Finland.

En väldigt vanlig orsak är att det finns naturvärden i skogsområdet. En del emotionella impediment har däremot uppstått av helt andra orsaker, till exempel som följd av misslyckade planteringar, för att beståndet vuxit sig övergrovt eller för att skogsägaren sköt sin första hare i den backen. I Finland har vi cirka 630 000 skogsägare.

Tar man i beaktande att hälften av dem har ett emotionellt impediment och hälften av dessa uppfyller METSO-kriterierna har vi alltså stora arealer emotionella impediment med ekologiska värden. Antar man att de flesta emotionella impediment är cirka en hektar stora så har METSO-målen överskridits för länge sedan.

Statistikföringen

Endast skogsägaren har oftast vetskap om de emotionella impedimenten. Där har vi en utmaning när vi ska uppskatta arealen emotionella impediment. Ett sätt att få tillförlitlig statistik är att vi i MinSkog.fi skapar en möjlighet för skogsägarna att frivilligt meddela om sina emotionella impediment. Genom att göra det möjligt för skogsägare att i MinSkog.fi-tjänsten välja vilka figurer som är emotionella impediment för hen underlättas statistikföringen.

Ett avtal som inte binder skogsägaren skulle vara en fin bonus som hen kan printa ut efter att figurerna valts. I detta läge måste vi tänka fördomsfritt och den viktigaste nyckeln till METSOs framgång är frivillighet. Världen ändras och vårt arbetssätt med den.

Björn Stenmark
bjorn.stenmark(at)skogscentralen.fi
Twitter: @Stenmark_Bjorn
Instagram:@skogstypen

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Björn Stenmark

Skogsbruksingenjören Björn Stenmark jobbar som kundchef för södra serviceområdet. Kontoret finns i Jakobstad. På sin fritid går han gärna  långa skogspromenader.

.