Anssi Niskanen: Valtakunnallinen voi olla myös alueellinen | Metsäkeskus

Anssi Niskanen: Valtakunnallinen voi olla myös alueellinen

Yksikään näistä saavutuksista ei olisi ollut mahdollista alueellisissa Metsäkeskuksissa.

Laki Suomen metsäkeskuksesta tuli voimaan tammikuun alussa 2012. Sen ytimessä olivat liiketoiminnan eriyttäminen julkisista palveluista sekä 13 itsenäisen Metsäkeskuksen yhdistäminen.

Lakia uudistettiin tammikuussa 2015, jolloin lakkautettiin Suomen metsäkeskuksen alueyksiköt. Niiden tilalle muodostettiin viisi palvelualuetta huolehtimaan töiden järjestämisestä ja alueellisesta vaikuttavuudesta.  Mitä muutoksilla on saavutettu?

Lakimuutosten liikkeellepaneva voima 2010-luvun alussa oli Metsäkeskusten liiketoiminnan eriyttäminen muista tehtävistä. Reilut viisi vuotta myöhemmin, lokakuussa 2016, Otso Metsäpalvelut yhtiöitettiin. Samalla liiketoiminta eriytyi lopullisesti Metsäkeskuksen julkisen palvelun yksiköstä. Otso Metsäpalvelut Oy kilpailee jatkossa markkinoilla palveluyritysten ja metsänhoitoyhdistysten kanssa vailla konkurssisuojaa.

Yksi organisaatio, yhtenäiset käytännöt

2010-luvun alussa silloisia Metsäkeskuksia arvosteltiin siitä, että niiden tarkastus- ja rahoituspäätöksissä tulkittiin samoja säädöksiä eri tavalla. Vaikka ihmisten tekemissä tulkinnoissa ei koskaan päästä täyteen yhtenäisyyteen, ovat tarkastus- ja rahoituspäätösten käytännöt lähentyneet toisiaan valtakunnallisen organisaatiomme myötä.

Metsäkeskuksen saama valtionapu on pienentynyt kovaa vauhtia: noin 20 prosenttia viiden viime vuoden aikana. Metsäkeskus on joutunut irtisanomaan ensin keskijohtoa ja myöhemmin toimihenkilöitä. Olemme kuitenkin pystyneet pienentämään työvoiman vähentämispainetta ja palvelujen heikennyksiä tehostamalla hallintoamme ja toimintatapojamme.

Asiakaslähtöisyys uudelle tasolle

Olemme myös kehittäneet asiakastyötämme. Metsänomistaja- ja yritysasiakkaille on käynnistetty asiakkuusohjelmat ja kumppaneille on rakennettu toimiva yhteistyömalli. Metsäkeskus on saavuttanut arvostetun aseman käytännönläheisten metsäaiheisten koulutusten järjestäjänä.

Metsään.fi-palvelu on noussut maan käytetyimmäksi sähköiseksi metsäpalveluksi ja luonut pohjan koko toimialan sähköisten palvelujen kehitykselle. Yksikään näistä saavutuksista ei olisi ollut mahdollista alueellisissa Metsäkeskuksissa.

Vahvasti läsnä alueellisessa toiminnassa

Samaan aikaan toteutamme myös alueellisia metsäohjelmia, käynnissä on lähes 50 aluekehityshanketta ja istumme mukana yli sadassa alueellisessa työryhmässä metsäalan edustajana. Valtakunnallisen roolinsa lisäksi Metsäkeskus on vahvasti läsnä alueellisessa toiminnassa ja työssä.

On selvää, että alueellisena organisaationa Metsäkeskus ei pystyisi olemaan yhtä kustannustehokas, yhtenäinen tai vaikuttava, kuin valtakunnallisena. Havainto ei tue aluehallinnon käynnissä olevaa uudistushanketta. Pelkona on, että uudistuksessa luodaan maakuntiin tehottomia, päällekkäisiä ja epäyhtenäisiä hallinnon ja elinkeinojen kehittämisrakenteita. Toisaalta Metsäkeskuksen esimerkki kertoo, että valtakunnallinen voi olla myös alueellinen.

Anssi Niskanen
anssi.niskanen(at)metsakeskus.fi
Twitter: @AnssiNiskanen

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Anssi Niskanen

Kirjoittaja on joensuulainen metsänhoitaja ja metsätohtori, joka toimii Metsäkeskuksen elinkeinojohtajana Lahdessa. Omien metsien puukaupassa ja hoitotöiden suunnittelussa hän hyödyntää Metsään.fi-palvelua.

.