Anssi Niskanen: Metsätiedot sähköistyvät | Metsäkeskus

Anssi Niskanen: Metsätiedot sähköistyvät

Metsään.fi-palvelu on ikkuna tila- ja kuviokohtaiseen metsätietoon.

Metsäala etenee kohti sujuvaa, ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia. Puukaupan, metsänkäyttöilmoituksen ja pian myös Kemera-hakemuksen voi tehdä netissä – papereista siirrytään sähköiseen asiointiin. Myös Metsäkeskus kulkee määrätietoisesti kohti sähköisiä palveluja.

Metsään.fi-palvelu on ikkuna tila- ja kuviokohtaiseen metsätietoon. Palvelu on maksuton metsänomistajille ja toimijat saavat tiedot käyttöönsä metsänomistajan luvalla. Palvelussa ovat mukana jo lähes kaikki metsäalan toimijat. Metsäkeskus tekee myös aktiivisesti yhteistyötä muiden julkishallinnon organisaatioiden kanssa, jotta metsän käytön kannalta keskeiset paikkatietoaineistot olisivat käyttäjän ulottuvilla samassa näkymässä. Näitä ovat esimerkiksi ympäristö- ja luontotiedot, kaavat ja muinaisjäännökset.

Metsä- ja muuta paikkatietoa voidaan siirtää toimijoiden omiin tietojärjestelmiin rajapinnan kautta. Rajapintapalveluilla on mahdollista lisätä julkisesti kerättyjen paikkatietojen käyttöä ja helpottaa niiden saatavuutta. Rajapintapalveluna metsän käyttäjille voidaan tulevaisuudessa tarjota samaa ja yhtä ajantasaista tietoa kuin tiedon tuottajalla on, vaikkapa liito-oravien pesäpaikoista.

Metsäkeskuksen asiakastyön lähtökohtana on auttaa metsänomistajia metsiä koskevassa päätöksenteossa ja yrityksiä toiminnan kehittämisessä. Tässä työssä sähköiset metsätiedot ovat meille korvaamaton apu. Myös osa metsäalan toimijoista rakentaa omia palveluita Metsään.fi-palvelusta löytyvän metsätiedon varaan. Näin sähköisessä muodossa olevan metsätiedon käyttö ja hyödyt monistuvat.

Metsäkeskus haluaa olla vahvasti mukana metsänomistajien, yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytysten parantamisessa. Kehitämme palveluitamme metsänomistajien ja toimijoiden tarpeiden pohjalta ja yhteistyössä muiden paikkatietoa ylläpitävien tahojen, kuten Maanmittauslaitoksen kanssa.

Metsänomistajaan ja tilaan kohdentumaton yleinen tieto on saatavilla Metsäkeskus.fi-palvelussa. Jos samasta aineistosta on olemassa tilakohtaiselle tasolle vietyä paikkatietoa, opastamme asiakasta kirjautumaan Metsään.fi-palveluun ja siellä hyödyntämään omien metsien tarkempia tietoja.

Kattava, ajantasainen ja sähköinen metsätieto on erinomainen työkalupakki metsäomaisuuden hoitamisessa ja metsän käyttöön liittyvien päätösten tekemisessä niin hoito-, hakkuu- kuin luontoasioissakin. Millaisia työvälineitä sinä meiltä odotat?

Anssi Niskanen
anssi.niskanen(at)metsakeskus.fi

Lue lisää Metsäkeskuksen blogikirjoituksia

Anssi Niskanen

Kirjoittaja on joensuulainen metsänhoitaja ja metsätohtori, joka toimii Metsäkeskuksen elinkeinojohtajana Lahdessa. Omien metsien puukaupassa ja hoitotöiden suunnittelussa hän hyödyntää Metsään.fi-palvelua.

.