Blogi

Julkaistu 26.2.2019
kirjoittajalta Ari Eini
Ilmastonmuutoksen perussyy on räjähtäen kasvanut fossiilisten raaka-aineiden käyttö. Päästövähennyksiin tähtääviä toimia on tehtävä kaikkialla ripeästi ja kauaskantoisesti. Päästövähennykset eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan hiilidioksidia on pystyttävä myös poistamaan ilmakehästä. Metsät ja metsien tuotteet tarjoavat ihmiskunnalle ratkaisuja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
Julkaistu 15.2.2019
kirjoittajalta Tanja Lepistö
Kestävästä kehityksestä on puhuttu vuodesta 1987 alkaen. Piti tulla reilut 20 vuotta eteenpäin, jotta luonnonvarojen rajallisuus on sisäistetty maailmanlaajuisesti. Tuoreita trendisanoja asian käsittelyyn ovat olleet muun muassa kiertotalous, resurssiviisaus ja ilmastonmuutos. Viime vuonna alettiin puhua ilmastoahdistuksesta; koetaan pahaa oloa siitä, kun tekojen realismi yhteiskunnassa ja omissa...
Julkaistu 31.1.2019
kirjoittajalta Katja Lähtinen
Rakentaminen ja asuminen ovat yksi talouden osa-alueista, jolla voidaan viedä merkittävästi eteenpäin kestävää kehitystä erityisesti teollisen puurakentamisen kautta. On arvioitu, että esimerkiksi Euroopan unionin alueella rakentamisen ja rakennusten käyttöä kehittämällä voitaisiin vähentää merkittävästi sekä kokonaisenergian käyttöä, kasvihuonekaasupäästöjä että louhinnasta peräisin olevien...
Julkaistu 17.1.2019
kirjoittajalta Kaisa Laitinen
Vuonna 2010 olin uuden tilanteen edessä: Olin luvannut tehdä perheemme metsäveroilmoituksen, enkä tiennyt metsäverotuksesta mitään. Tutkin ja pähkäilin asiaa, tutustuin aiempien vuosien veropapereihin ja luin vero-ohjeita. Olin siitä onnellisessa asemassa, että sain työni puolesta olla mukana monella verokurssilla ja ympärilläni oli paljon ihmisiä, joilta saatoin kysyä neuvoa.
Julkaistu 17.12.2018
kirjoittajalta Sanna Kasurinen
Viime kuukausien ilmastonmuutoskeskustelu on herättänyt monien mielessä ristiriitaisia ja epävarmoja tuntemuksia: Kuinka toimin, jotta toimisin vastuullisesti ja kestävästi? Toiset tutkimukset väittävät, että metsät pitää säästää hiilinieluina, toiset taas ovat sitä mieltä, että metsien monipuolinen käyttö turvaa metsien hyvän kasvun ja sitä kautta parhaan hiilivaraston pidemmällä aikavälillä.
Julkaistu 3.12.2018
kirjoittajalta Aku Mäkelä
Kuutio on koko metsäalan yhteinen saavutus. Ehdimme ensimmäisenä maailmassa lanseeraamaan kaikille avoimen digitaalisen puumarkkinapaikan, Kuution. Tämän on mahdollistanut puumarkkinaosapuolten vahva sitoutuminen sekä suomalainen metsä- ja ict-alan huippuosaaminen, joka näkyy muun muassa Metsäkeskuksen metsävaratiedoissa, Metsään.fi-palvelussa, puunhintatilastoinnissa, metsästandardoinnissa…...
Julkaistu 23.11.2018
kirjoittajalta Seppo Ollikainen
Vedet ovat tummuneet ja nuhraantuneet. Entisellä hiekkarannalla on nilkkaan asti lietettä, sinilevää esiintyy ja verkot limoittuvat. Tällaisiin huoliin törmään toistuvasti metsätalouden vesiensuojeluun liittyvissä töissä, ja tiedoissa on varmasti totta ainakin toinen puoli.
Julkaistu 5.11.2018
kirjoittajalta Anssi Niskanen
Kiss FM radiojuontaja ja yritysvalmentaja Henkka Hyppönen esitti CGI:n sidosryhmäseminaarissa syyskuussa futuristisen näkemyksen. Yritysten markkinointityössä haetaan yhä yksilöllisempiä palveluita, mikä voi johtaa tulevaisuudessa siihen, että palveluiden ja markkinoinnin minimikoko on lopulta yksi henkilö. Jotta yritykset pääsisivät tähän, tulisi niillä olla valmiudet tunnistaa asiakkaansa...
Julkaistu 26.10.2018
kirjoittajalta Yrjö Niskanen
Kemera-sana on lyhenne sanoista ”kestävän metsätalouden rahoituslaki”. Laki tarkoittaa sitä, että metsänomistajilla on mahdollisuus saada valtiolta avustusta metsänhoito- ja metsänparannustöihinsä. Viime vuonna tehtiin 82 529 myönteistä Kemera-tuen käsittelypäätöstä. Tänä vuonna avustustukea on varattu valtion budjetissa 56 miljoonaa euroa. Jokaisen metsänomistajan on hyvä tietää ainakin nämä...
Julkaistu 4.10.2018
kirjoittajalta Jarkko Partanen
Syksyn aikana on käyty kovasti keskustelua metsälain valvonnasta ja Metsäkeskuksen roolista lain valvojana. Keskustelussa on peräänkuulutettu tiukempaa toimintaa ja epäilty, pystyykö Metsäkeskus täyttämään tehtäviään lain valvojana. Me Metsäkeskuksessa teemme jatkuvasti työtä metsälain valvonnan eteen. Näemme asian jälkikäteen tehtävää valvontaa laajemmin metsälain ennakoivana toimeenpanona, jota...