Päättynyt: Bioterminaalit - ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla | Metsäkeskus

Päättynyt: Bioterminaalit - ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla

Lisätietoja

Juha Niskanen
projektipäällikkö
puh. 0400 886790
juha.niskanen(at)metsakeskus.fi

Bioterminaalit – ratkaisu metsäbiotalouden logistiikkahaasteisiin Uudellamaalla on käynnistynyt 16.10.2017.

Se on Suomen metsäkeskuksen vetämä, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 - rahoitteinen yhteistyöhanke.

Hanke pyrkii tunnistamaan metsäbiotalouden logistiikkaan liittyviä haasteita ja löytämään niihin liiketaloudellisesti kannattavia ratkaisumalleja. Hankkeen toiminta-alue on Uudenmaan maakunta ja hankkeen toteutusaika on 30.6.2019 asti.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella on neljä päätavoitetta:

  1. Selvittää Uudellamaalla käytettävissä oleva metsäenergiapotentiaali ja korjuutekninen saatavuus, selvittää nykyiset ja tulevat logistiset aines- ja energiapuu- sekä sivutuotevirrat
  2. Tuottaa kustannustehokkaita toimintatapamalleja energiapuun kuljetus- ja jalostuskäsittelyn kehittämiseksi Uudellamaalla. Hanke tuottaa myös aines- ja energiapuuvirtojen terminaali- ja käyttöpaikkakohtaisia tarve-analyyseja. Hanke tuottaa logististen yhteyksien parantamiseksi kehittämisesityksiä ainespuun ja metsäenergian raidekuljetusten hyödyntämisestä pitemmillä kuljetusetäisyyksillä.
  3. Hanke kartoittaa Uudellamaalla käytöstä poistuvat maa-ainesten ottoalueet ja tekee niille käyttökelpoisuus-arvioinnit terminaali- ja jatkojalostustoimintaa ajatellen.
  4. Hanke edistää ainespuun lisäkäyttöä ja jalostamista sekä tukee ainespuun sivuvirroista ja metsäenergiasta tuotettujen polttoaineiden voimalaitoskäytön lisäämistä Uudellamaalla kestävän käytön periaatteiden mukai-sesti, osana ”Hiilineutraali Uusimaa 2050 – tiekarttaa”.

Messukeskuksessa 10.5.2019 pidetyn teemaseminaarin esitykset

Hyvinkäällä 28.2.2018 pidetyn hanketyöpajan esitykset

     

.