Biotalouden tietietojärjestelmä | Metsäkeskus

Biotalouden tietietojärjestelmä

Lisätietoja

Mika Nousiainen
metsäteiden johtava asiantuntija
puh. 050 372 6641
mika.nousiainen(at)metsakeskus.fi

Alempiasteinen tieverkko luo puitteet Suomen biotaloudelle sekä muulle maaseudun liikenteelle. Nykyistä kattavampi ja ajantasaisempi tiestö- ja olosuhdetieto parantaisi puukuljetusten tehokkuutta, volyymien tasaisuutta eri vuodenaikoina, liikenneturvallisuutta sekä ympäristöystävällisyyttä.

Etenkin yksityisteiden, kuntien katuverkon ja alemman tieverkon ominaisuuksista on tarpeen saada ajantasaisempaa tietoa. Tietoa tarvitaan myös kelirikko- ja painorajoituksista, metsäteiden kääntöpaikoista, puun sallituista kuormauspaikoista, auraustilanteesta ja tiekuntien yhteyshenkilöistä.

Biotalouden tietietojärjestelmä -hankkeessa toteutettiin vuonna 2017 esiselvitys, jossa kartoitettiin viranomaisten, tiekuntien ja yritysten tarpeita tietietojen keräämisen, jakamisen ja käytön kehittämiselle. Esiselvityksen pohjalta on päätettiin jatkoselvitettäväksi vaihtoehdoksi valita yksityistietiedon palvelualusta (YTPA).

Vuoden 2018 aikana toteutettiin YTPA -palvelualustan tekninen ja toiminnallinen määrittely sekä vaatimusmäärittely sekä laadittiin kuvaukset tietolajeista, tiedonkeruumenetelmistä sekä käyttötapauksista. Näihin dokumentteihin voi tutustua ao. linkeistä. Määrittelytyöhön ovat osallistuneet CGI Oy, Metsäteho Oy sekä Suomen metsäkeskus. Eri sidosryhmien osallistuminen kehitystyöhön työpajojen ja yhteistyöpalaverien kautta on ollut merkittävää.

Vuoden 2019 aikana laaditaan YTPA -palvelualustan kustannusarvio sekä testataan palvelualustan toiminnallisuuksia testialustassa. Lisäksi jatketaan keskustelua ja kehitystyötä sidosryhmien kanssa.

YTPA-kuvaus 

YTPA-hankkeen dokumentit 

Visio 31.12.2019

Vision liiteaineistot:

A) Yksityistietiedon palvelualusta, visio ja organisointi (yhden palvelualustan malli) 
B) Yksityistietiedon käyttötapaukset
C) Yksityistietiedon tietolajit ja tiedonkeruumenetelmät
D) Tekninen ja toiminnallinen määrittely

I. Prosessit
II. Vaatimukset
III. Määrittelytyöpajojen aineistoa, kuvakooste 1 ja kuvakooste 2

E) Toteutuspilotin loppuraportti
F) YTPA-pilottiaineiston karttakäyttöliittymä
G) YTPA-pilotin aineiston lataus paikallisiksi tiedostoiksi

Tietietofoorumien materiaalit 

7.11.2019 Tietietofoorumin materiaalit

27.9.2018 Tietietofoorumin materiaalit

4.10.2017 Tietietofoorumin materiaalit

Suomen metsäkeskus ja Metsäteho Oy ovat yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa käynnistäneet kehitystyön uuden sukupolven tietietojärjestelmän kehittämiseksi. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama hanke on ollut käynnissä vuoden 2017 alusta lähtien.

 

.