BioPlanning Resurssiviisas maatila – Biotalouden näkökulma

Lisätietoja

Eljas Heikkinen
Metsänhoidon asiantuntija
puh. 0400 796 354
eljas.heikkinen(at)metsakeskus.fi

Eeva-Liisa Repo
Elinkeinopäällikkö
puh. 040 5487 026
eeva-liisa.repo(at)metsakeskus.fi

Hankkeessa kehitetään maatilojen toimintaympäristön mahdollisuudet huomioivaa liiketalouden suunnittelua, joka huomio laajasti biotalouden resurssit ja tuotantosuunnat.

Tavoitteena on tuottaa tietoa maatilan kokonaisvaltaisen suunnittelun menetelmien kehittämiseen, arvioida nykyisten sektorikohtaisten suunnittelumenetelmien soveltuvuutta maatiloille ja maatilojen yhteissuunnitteluun biotalouden tuomien liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta sekä nostaa maatilayrittäjien tietoisuutta kokonaisvaltaisesta suunnittelusta.

Hankkeessa

  • tehdään kirjallisuuskatsaus maatilan suunnittelumalleista ja menetelmistä
  • haetaan käytännön esimerkkejä maatalous- ja metsätuotannon arvoketjut onnistuneesti yhdistäneistä maatiloista ja niiden suunnittelukäytänteistä
  • arvioidaan maatilojen tämänhetkisten johtamispalvelujen ja suunnittelumenetelmien soveltuvuutta osaksi kokonaisvaltaista suunnittelumetodia
  • arvioidaan neuvontapalvelujen kehittämistarpeita biotalouden näkökulmasta
  • laaditaan tutkijoiden ja maatilasuunnittelun asiantuntijoiden yhteistyönä kokonaisvaltaisen suunnittelun malli, joka antaa perustan maatilan mahdollisuudet entistä paremmin huomioon ottaville suunnittelu- ja laskentamenetelmille.

Hanketta koordinoi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Luonnonvara-alan osasto

Projektipäällikkö Raili Hokajärvi, KTKI-johtaja Tuomo Pesola

Hankkeessa mukana: Suomen metsäkeskus ja Itä-Suomen yliopisto

Lisää hankkeesta

http://www.oamk.fi/hankkeet/kotimaiset_kaynnissa/?hanke_id=1571

seuraa myös www.akraamo.fi