Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan bioenergiahankekartoitus | Metsäkeskus

Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan bioenergiahankekartoitus

Lisätietoja

Tanja Lepistö
projektipäällikkö
puh. 0400 285 708
tanja.lepisto(at)metsakeskus.fi
Twitter: @puuenergia

Hankkeen tavoitteena on selvittää bioenergia-alan toimijoiden näkemys alan liiketoimintaa edistävistä kehittämistarpeista. Kartoituksen toivotaan nostavan esiin uusia hankeaihioita, joiden valmistelua edistetään hankkeen aikana. Hankkeet voivat olla kehittämistarpeen mukaan erilaisia, esimerkiksi  yhteistyötoimenpiteitä,  koulutusta, tiedotusta tai yhteistä kehittämistä. Hankkeessa edistetään hankehakujen toteutumista tilanteeseen sopivalla tavalla.

Hankkeen kohderyhmää ovat metsäenergian korjuu-, haketus- ja kuljetusyrittäjät, metsäyhtiöt, energiayhtiöt ja lämpöyrittäjät, kiinteistöhuoltoyritykset, laitevalmistajat sekä toimialaa tukevat organisaatiot.

Hankkeen toteutustapoja ovat mm. kyselyt, haastattelut ja työpajat. Hankkeessa kerätään näkemyksiä mm. seuraavista teemoista:

 •  Millaisia liiketoiminnan kehitystarpeita yrityksillä on
 •  onko kiinteistöhuoltoyhtiöillä kiinnostusta, tarvetta ja valmiutta lämpöyritystoimintaan
 •  millaisissa kohteissa pien-CHP on kannattavaa
 •  minkälaisia tarpeita yrityksillä on metsävaratiedon hyödyntämisen suhteen osaamisessa ja työvälineissä
 •  miten halukkaita yritykset ja toimijat ovat osallistumaan erityyppisiin kehittämistoimenpiteisiin.

Hankkeen rahoittavat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset sekä Suomen metsäkeskus. Hanke on osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014–2020.

Hankkeen toteuttaa Suomen metsäkeskus ja sen toteutusaika on 1.8.2016–31.5.2017, toiminta-alueella Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa.

Kyselyraportti Bioenergia-alan liiketoiminnan kehittämis- ja hanketarpeet – Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa

Alan yrittäjiltä tiedusteltiin oman liiketoiminnan kehittämistarpeista.  Yritysten ohella tutkijoilta, kehittämiltä ja asiantuntijoilta kysyttiin näkemyksiä alan yleiseksi kehittämiseksi. Kyselyn ja hankkeessa toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta on koottu oheinen raportti.

Kyselyn kohderyhmää olivat seuraavat toimialat: Energiayhtiö, lämpöyrittäjyys, energiapuun osto ja jalostus, metsäkoneyrittäjä, metsäpalveluyritys, saha, laitevalmistaja ja polttopuuyrittäjä. Lisäksi alan kehittämiseen vastasivat tutkijat, kehittäjät ja asiantuntijat.

Kyselyraportti Bioenergia-alan liiketoiminnan kehittämis- ja hanketarpeet – Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa

Mediatiedote raportista

Hankkeen järjestämät työpajat

1.12.2016 klo 13.00  Lapin biomassat, Suomen metsäkeskus, Rovaniemi

 • Kohderyhmä:  Lapin biomassojen hyödyntämistä hankkeistaneet tahot

13.12.2016 klo 10.00 Klapiliiketoiminnan kasvattamisen edellytykset, Hotelli Lasaretti, Oulu

 • Kohderyhmä:  Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan polttopuuyrittäjät

19.6.2017 Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan koneyrittäjien työpaja, Rovaniemi

 • Aiheena koneyrittäjien oman toiminnan ja bioenergia-alan kehittämistarpeet.
  Tilaisuus on maksuton, edellyttää ennakkoilmoittautumista.

8.8.2017 Koneyrittäjien yritysryhmähankkeen suunnittelu

11.9.2017 klo 9.00 Yritystarpeista nousevat hankeideat ja hankkeiden toimintatapojen kehittäminen. Lync-työpaja.

 • Kohderyhmä: Suomen metsäkeskuksen elinkeinopalvelujen yritys-, hanke- ja bioenergiatoiminnan toimihenkilöt.

Blogikirjoituksia hankkeen aiheista

7.10.2016 Energiapolitiikka kaipaa päivitystä

16.11.2016 Mihin vie bioenergiayritysten tie

9.5.2017 Tuoreen hakkeen polttamisessa on ongelmansa

  

 

.