Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja

Metsäkeskukselle on tänä vuonna osoitettu Kemera-varoja 63,7 miljoonaa euroa.

Nuoren metsän hoidon rahoitushakemusten hakusulku jatkuu

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä Metsäkeskuksen on hylättävä 7.5.2016 jälkeen tulleet nuoren metsän hoidon tukihakemukset. Viimeistään 6.5.2016 tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Nuoren metsän hoidon hakusulkua jatkettiin, sillä Kemera-lakiin on valmisteilla muutos, joka rajoittaa nuoren metsän hoidon hankkeiden toteutusaikaa nykyisestä.

Lakiesityksen mukaan hankkeet tulee toteuttaa vuoden sisällä siitä, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen. Lakimuutos halutaan saada valmiiksi ennen kuin hakusulku puretaan.  Hakusulun aikana saapuneet nuoren metsän hoidon hakemukset joudutaan hylkäämään Metsäkeskuksessa.

7.5.-31.12.2016 tulleet terveyslannoituksen rahoitushakemukset hylätään

Terveyslannoituksen Kemera-tukien hakusulku päättyy 31.12.2016.

Taimikon varhaishoidon osalta hakusulku päättyi 10.10.2016 ja tukea voi jälleen hakea.Muita Kemera-työlajeja ei ole hakusulun piirissä.

Metsänhoitotöitä voi tehdä hakusulusta huolimatta, toteutusilmoitukset sähköisesti

Ennen hakusulkua tehdyille taimikonhoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hakemuksille myönnetään rahoitus. Työt näissä kohteissa voi toteuttaa suunnitellusti. Hankkeiden toteutusilmoitukset kannattaa toimittaa syksyllä sähköisen haun avauduttua Metsään.fi-palvelussa syyskuussa.

Hakemusten käsittely

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Metsäkeskuksella on käsittelyjonossa runsaasti hakemuksia, siksi yksittäisen hakemuksen tilannetta ei voida valitettavasti tarkemmin selvittää, koska tämä veisi työaikaa hakemusten käsittelyltä. Kesäkuussa sekä hakemusten että toteutusilmoitusten käsittelyajat olivat noin neljä kuukautta.

Tiedotteet ajankohtaisista Kemera-asioista toimijoille