Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja

Valtio tukee yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä noin 56 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Nuoren metsän hoidon rahoitushakemuksia on voinut jättää 20.4.2017 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä Metsäkeskuksen on hylättävä 7.5.2016 jälkeen tulleet nuoren metsän hoidon tukihakemukset. Viimeistään 6.5.2016 tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ennen 20.4.2017 saapuneet nuoren metsän hoidon hakemukset joudutaan hylkäämään Metsäkeskuksessa.

Kemera-lakiin tulee myös voimaan muutos, joka rajoittaa nuoren metsän hoidon hankkeiden toteutusaikaa nykyisestä. Uuden lain mukaan hankkeet tulee toteuttaa vuoden sisällä siitä, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen. 

Tiedotteet ajankohtaisista Kemera-asioista toimijoille