Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja

Valtio tukee yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä noin 56 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä.

Nuoren metsän hoidon rahoitushakemuksia on voinut jättää 20.4.2017 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä Metsäkeskuksen on hylättävä 7.5.2016 jälkeen tulleet nuoren metsän hoidon tukihakemukset. Viimeistään 6.5.2016 tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Ennen 20.4.2017 saapuneet nuoren metsän hoidon hakemukset joudutaan hylkäämään Metsäkeskuksessa.

Kemera-lakiin tulee myös voimaan muutos, joka rajoittaa nuoren metsän hoidon hankkeiden toteutusaikaa nykyisestä. Uuden lain mukaan hankkeet tulee toteuttaa vuoden sisällä siitä, kun Metsäkeskus on hyväksynyt rahoitushakemuksen. 

Terveyslannoituksen Kemera-tukien hakusulku päättyi 31.12.2016.

Taimikon varhaishoidon osalta hakusulku päättyi 10.10.2016 ja tukea voi jälleen hakea.

Metsänhoitotöitä voi tehdä hakusulusta huolimatta, toteutusilmoitukset sähköisesti

Ennen hakusulkua tehdyille taimikonhoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen hakemuksille myönnetään rahoitus. Työt näissä kohteissa voi toteuttaa suunnitellusti. Hankkeiden toteutusilmoitukset kannattaa toimittaa syksyllä sähköisen haun avauduttua Metsään.fi-palvelussa syyskuussa.

Hakemusten käsittely

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Metsäkeskuksella on käsittelyjonossa runsaasti hakemuksia, siksi yksittäisen hakemuksen tilannetta ei voida valitettavasti tarkemmin selvittää, koska tämä veisi työaikaa hakemusten käsittelyltä. Kesäkuussa sekä hakemusten että toteutusilmoitusten käsittelyajat olivat noin neljä kuukautta.

Tiedotteet ajankohtaisista Kemera-asioista toimijoille