MetsäRekry | Metsäkeskus

MetsäRekry

Lisätietoja

Päivi Ylä-Outinen
projektipäällikkö
puh. 050 475 2724
paivi.yla-outinen(at)metsakeskus.fi

Jouni Karppinen
projektineuvoja
puh.0504350505
jouni.karppinen1(at)metsakeskus.fi

Seuraa hankkeen ajankohtaisia asioita  Facebookissa 

 

 

Työvoimaa Kainuun metsiin, MetsäRekry-hanke S21507 toimialueena Kainuun maakunta. 

Hankkeen tavoitteet:

 • tehdä metsätalouden mainetyötä uusien työntekijöiden saamiseksi Kainuun metsäalalle
 • selvittää Kainuussa sijaitsevat metsätalouden työpaikat
 • selvittää työnantajien koulutustarpeita
 • selvittää potentiaaliset työntekijät ja yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt
 • luoda yhteyksiä työnantajiin ja työllistymistä edistäviin julkisiin ja yksityisiin palveluntarjoajiin
 • ohjata heikossa työmarkkinatilanteessa olevia metsäalan työllistymispolulle
 • järjestää yrittäjiä ja uusien yritysten syntyä tukevaa koulutusta
 • edistää ulkomaisen työvoiman hyödyntämistä

Hankkeen kohderyhmät:

 • nuoret
 • työttömät
 • metsäalasta tai alan vaihdosta kiinnostuneet
 • muualla asuvat, paluumuuttajat
 • metsäalan toimijat
 • välillisesti ulkomainen kausityövoima ja maahanmuuttajat

Hankkeen kesto 1.1.2019 - 30.6.2021. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Yhteistyökumppanit

Kunnat, koneyrittäjät, metsäpalveluyritykset, mhy:t, metsäyhtiöt, TE-tsto, ELY-keskus, metsäoppilaitokset, Nuotta ry, 4H, Arktiset Aromit ry, osuuskunnat, työnvälitysyritykset, opot, muut työvoimahankkeet, ym.

 

.