Metsätalouden tuet

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvasta tukimuodosta käytetään nimeä Kemera. 1.6.2015 säädetyn Kemera-lain muutokset astuivat voimaan 18.4.2016.

Kemera-tukea haettava ennakkoon

Taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon voi aloittaa välittömästi hakemuksen jättämisen jälkeen, Metsäkeskuksen rahoituspäätöstä ei näiden työlajien osalta tarvitse odottaa. Rahoitusta kuitenkin myönnetään vain niille hakemuksille, jotka täyttävät rahoitusehdot. Rahoitusehdoista löydät lisätietoa tukilajikohtaisilta sivuilta.

Metsätien tekemisen, suometsien hoidon ja terveyslannoituksen voi aloittaa vasta Metsäkeskuksen rahoituspäätöksen jälkeen. Näissä työlajeissa rahoitushakemuksen lisäksi samassa yhteydessä tulee toimittaa hankkeen toteuttamissuunnitelma. Työlajeissa, joissa edellytetään toteuttamissuunnitelmaa, tuki perustuu todellisiin, kohtuullisiin kustannuksiin.

Paljonko tukea voidaan myöntää?

Kemera-varoja on vuosittain jaossa rajallinen määrä ja vain Metsäkeskuksen tekemä päätös varmistaa valtion tuen saamisen. Kemera on verollista tuloa.

Tietoa tukisummista ja tuen myöntämisen kriteereistä työlajeittain:

Toteutusilmoitus tehdyistä töistä

Tehdyistä töistä ilmoitetaan Metsäkeskukselle toteutusilmoituksilla. Niiden perusteella maksetaan aiemmassa vaiheessa haetut tuet.

Kun lähetät rahoitushakemuksia tai toteutusilmoituksia Metsäkeskukselle sähköpostitse, otsikoi viestit seuraavasti:

  • Rahoitushakemus, työlaji, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Rahoitushakemus, nuoren metsän hoito, Kerimäki, Etelä-Savo).
  • Toteutusilmoitus, työlaji, rahoituspäätöksen numero, työmaan maakunta tai paikkakunta (esimerkiksi: Toteutusilmoitus, nuoren metsän hoito, 11-2016-1234-P1-1, Kerimäki, Etelä-Savo).

Kemera-hankkeiden toteutusajat

Kemera-lain 18.4.2016 voimaan tulleen muutoksen perusteella töiden toteutuksen enimmäisajat on nyt määritelty laissa.

Ennen 1.6.2015 voimassa olleen Kemera-lain hankkeille voidaan myöntää jatkoaikaa enintään 31.12.2018 asti. Hankkeiden kokonaistoteutusaika voi kuitenkin olla enintään kahdeksan vuotta.

Huhtikuussa 2016 voimaan astuneen Kemera-lain aikana aloitetuille hankkeille myönnettävä toteutusaika on kuvattu oheisessa taulukossa. Viimeinen mahdollinen ajankohta Kemera-tuen maksamiselle on 31.12.2023.

Jos hakija on saanut päätöksen nuoren metsän hoidon tai varhaishoidon hankkeen rahoittamiseksi, muttei ole toimittanut toteutusilmoitusta tai lisäaikahakemusta määräajan kuluessa, raukeaa oikeus maksun saamiseen. Rahoituksen ehtoja ei ole tällöin noudatettu.

Nuoren metsän hoito tai taimikon varhaishoito

päätöksentekovuosi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

toteutusaikaa… asti

31.12.2017

31.12.2018

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2022

lisäaikoja ei voida myöntää

 

 

 

 

 

 

Terveyslannoitus, ympäristötukisopimuksiin liittyvän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaiset työt

päätöksentekovuosi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

toteutusaikaa… asti

 

31.3.2019

31.3.2020

31.3.2021

31.3.2022

31.3.2023

lisäaikaa enintään… asti (voidaan myöntää vain kerran)

 

31.3.2020

31.3.2021

31.3.2022

31.3.2023

 

Suometsien hoito, tien tekeminen, luonnonhoitohankkeet (muut, kuin pelkät suunnitteluhankkeet)

päätöksentekovuosi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

toteutusaikaa… asti

 

31.3.2020

31.3.2021

31.3.2022

31.3.2023

31.3.2023

lisäaikaa enintään… asti (voidaan myöntää vain kerran)

 

31.3.2021

31.3.2022

31.3.2023

 

 

Suometsien hoito, tien tekeminen, erilliset suunnitteluhankkeet

päätöksentekovuosi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

valmis suunnitelma Metsäkeskuksella

 

31.3.2018

31.3.2019

31.3.2020

31.3.2021

 

lisäaikaa enintään… asti (voidaan myöntää vain kerran)

 

31.3.2020

31.3.2021