Kemera-tuet – valtion rahoitustukea kestävän metsätalouden harjoittamiseen

Valtio tukee yksityisen metsänomistajan metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat yksityistaloudellisesti huonosti kannattavia. Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukaista tukea maksetaan myös luonnontuhoista aiheutuneisiin uudistamiskuluihin ja metsäluonnon hoitoon. Kemeran mukaiset tuet myöntää hakemuksesta Metsäkeskus.

Tilakohtainen, ajantasainen metsäsuunnitelma takaa täydet tuet. Suunnitelman puuttuminen alentaa tukien määrää pääsääntöisesti 10 prosenttiyksikköä.

Kustannusten sisältämiä arvonlisäveroja ei rahoiteta Kemera-varoista.

Katso tarkemmat ohjeet Kemera-rahoituksesta, sen hakemisesta, rahoitettavista työlajeista ja rahoitusehdoista: Ammattilaiset/Asiointi ja lomakkeet/Kemera-tuet»

 

Tuet ovat verotettavaa tuloa

Vuoden 2012 alusta alkaen maksettavat Kemera-tuet ovat verotettavaa tuloa.

Esitäytetyt lomakkeet Metsään.fi-palvelusta

Kemera-tukea haetaan erillisillä lomakkeilla. Lomakkeet suositellaan täytettävän yhdessä metsäammattilaisen kanssa. Lisätietoja Kemera-tuesta ja lomakkeiden täyttämisestä antavat Metsäkeskuksen rahoitus- ja tarkastuspalvelujen metsäneuvojat.

Tulevassa maksullisessa Metsään.fi-palvelun metsänomistaja näkee oman metsänsä hoitokuviot ja voi hakea rahoitusta tukiehdot täyttävään hoitotyöhön. Metsäkeskuksen Metsään Palstat -palvelu helpottaa tekijän löytämistä tarvittaville töille.

Päivitetty: 20.11.2012 17:08
Lisätietoja

Aki Hostikka, rahoitus- ja tarkastuspalveluiden päällikkö, p. 029 432 5405 etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Kemera-rahoitus työlajeittain

Katso mille työlajeille Kemera-rahoitusta voi saada ja millä edellytyksin: Asiointi ja lomakkeet - Kemera-tuet